حوادث

ضرورت تامین اعتبار برای رفع نقاط پرتصادف در جاده‌ها

ضرورت تامین اعتبار برای رفع نقاط پرتصادف در جاده‌ها

رئیس پلیس راهور فرجا از لزوم اطمینان از رفع نقاط حادثه خیز جاده های کیشور خبر داد.

سردار سید کمال هادیان فر در گفت وگو با تیتر نیوز. وی با اشاره به وجود 887 نقطه حادثه خیز در جاده های کیشور گفت: نقاط پرحادثه دیگری نیز در جاده های کیشور وجود دارد که این تعداد بیشتر تصادفی تلقی می شود و ایمنی در اولویت است.

وی با بیان اینکه برای ایمن سازی این نقاط 5000 میلیارد تومان اعتبار نیاز است، گفت: در خصوص نقاط حادثه خیز نیز قانون این موضوع را بر عهده وزارت راه، شهرداری و وزارت جوانان است.

رئیس پلیس راهور فرجا ادامه داد: اما وقتی تصادفات را تحلیل می کنیم، می بینیم که درصد زیادی از تصادفات همچنان در نقاط حادثه خیز رخ می دهد. ‌

هادیانفر با بیان اینکه این موارد در جلسات متعددی مطرح شده است، گفت: در جلسه شورای عالی ترافیک با حضور رئیس جمهور، در دیدار با معاونان رئیس جمهور و وزرا… بر این موضوع تاکید شد. یکی از پیشنهادها اصلاح نقاط حادثه خیز در مدت دو سال بود که البته مسائلی مانند کمبود منابع مالی برای رفع این نقاط وجود دارد.

وی با بیان اینکه برخی نقاط حادثه خیز هستند و نیازمند تغییرات هندسی و فیزیکی هستند، تصریح کرد:

رئیس پلیس راهور فرجا تاکید کرد: تامین منابع مالی نقاط حادثه خیز در اسرع وقت از سوی دولت ضروری است. ‌

آخرین پیام