🇮🇷 فرماندار رضوانشهر بر لزوم تسریع در اجرای پروژه و بازسازی شبکه های تامین آب شرب شهرستان تاکید کرد

🇮🇷 فرماندار رضوانشهر بر لزوم تسریع در اجرای پروژه و بازسازی شبکه های تامین آب شرب شهرستان تاکید کرد

مهندس سید نادر صفوی میرمحله در جلسه بررسی مشکلات تامین آب شرب شهرستان گفت: شرکت آب و فاضلاب باید با تسریع در اجرای پروژه و بازسازی شبکه های فرسوده تامین آب شرب این شهرستان در جهت رضایتمندی مردم بیش از پیش تلاش نمایند.

به گزارش تیتر نیوز وی با اشاره به سایت بیجارکن در حوزه بخش مرکزی که ۱۹ روستا را تحت پوشش دارد،بر تکمیل این سایت و اجرای شبکه گذاری به منظور تامین آب شرب مردم روستایی تاکید کرد.

فرماندار رضوانشهر همچنین در ادامه گفت: به منظور رفع مشکلات تامین آب شرب، حفر و تجهیز یک حلقه چاه در پارک کوثر رضوانشهر با اعتباری بالغ بر بیش از ۲۵ میلیارد ریال در حال انجام می باشد ؛ این پروژه بیش از 50 درصد پیشرفت داشته است که باعث تقویت آب شرب حدود ۱۱ هزار مشترک در حوزه شهری خواهد بود.

46