? پیش‌بینی ترسناک فردی که می‌گوید از آینده آمده!

? پیش‌بینی ترسناک فردی که می‌گوید از آینده آمده!

پریسا عباسی– این توریست یا مسافر زمان، پستی را در تیک تاک به اشتراک گذاشته که موجودات فضایی هزاران نفر را خواهند ربود تا آنها را به سیارات دیگر ببرند و زندگی را در سال ۲۰۲۳ برای همیشه تغییر دهند.

این یک ادعای تکان دهنده از این مسافر فرضی زمان با نام «رادیان‌تایم‌تراولر» در تیک تاک است که این متن را در زیر ویدیوی خود گذاشته: «بله، من یک مسافر واقعی زمان هستم، و دنیا به زودی به پایان خواهد رسید.»

او این ویدیوی عجیب را با این پیش‌بینی ادامه می‌دهند که :«یک گونه از موجودات فضایی بسیار متخاصم می‌آیند تا زمین را بگیرند، و ما برنده نخواهیم شد.»

این “مسافر زمان” در گزارش‌های خود در مورد آینده، راه کاری را نشان می‌دهد که تا حدودی آرامش‌بخش است: “گروه از موجودات فضایی که جهان آنها نیز توسط این دشمنان ویران شده است، برخی از ما را نجات خواهند داد.”

او مدعی است که این موجودات فرازمینی برنامه ای دقیق و زمانبندی شده دارند: «در ۲۳مارس ۲۰۲۳، در حدود ۸۰۰۰ نفر به یک سیاره قابل سکونت دیگر منتقل خواهند شد.»

این ادعاها با اطمینان کامل مطرح شدند، اما هنوز هیچ منبعی برای اثبات این پیش‌بینی‌ها وجود ندارد.

مطرح‌ کردن این ادعاهای عجیب با واکنش‌های جالبی هم روبه‌رو شده است. برای نمونه فردی نوشته است: «به این هپروت می‌گویند نه حضور موجودات فضایی.»

بیشتر بخوانید:

از قضا این دست پیش‌بینی‌ها در فضای مجازی سابقه دارد و در همین رابطه فردی نوشته است: «آن ۱۰ نفری که قرار بود ابرقدرت شوند چه شدند؟ این اتفاق هرگز نیافتاد.»

منبع: the-sun

۵۸۵۸

خروج از نسخه موبایل