احداث سد‌ها در افغانستان و کاهش آب تالاب هامون در ایران/تبدیل باد‌های ۱۲۰ روزه به ۲۰۰ روزه!

آفتاب نیوز:

جواد میردار هرجانی در دومین روز از نشست تحلیلی وضعیت تالاب های کشور که به صورت وبینار در فرهنگستان علوم برگزار شد، تالاب هامون را در بالای حوزه آبخیز هیرمند قرار داد و گفت: حوزه آبخیز هیرمند، که 401963 کیلومتر مربع وسعت دارد بزرگترین آبشار افغانستان است و منطقه سیستان با وسعت 15171 کیلومتر مربع در انتهای این حوضه قرار دارد.

وی با احتساب تالاب بین المللی هامون، سه تالاب «هامون پوزک»، «هامون صبوری» و «هامون هرمند» را در نظر گرفت و این سه تالاب در سال ها و فصول پرآب به یک تالاب واحد تبدیل می شود و می گوید: حدود 3820 کیلومتر مربع از این منطقه (در مواقع پر آب) در خاک ایران قرار دارد در حالی که حجم آب تالاب 10 میلیارد متر مکعب است.

میردار 55 گونه گیاهی و جانوری، 284 گونه جانوری، 28 گونه پستاندار، 183 گونه پرنده، 44 گونه پرنده، 7 گونه دوزیستان و 22 گونه ماهی را از تنوع زیستی و جانوری هامونت لند برشمرده است: مهمترین آنها. رودخانه های هامون تامین کننده آب تالاب ها هستند، رودخانه هیرمند با 7.5 میلیارد مترمکعب آب و پس از آن فراه رود با 1.25 میلیارد مترمکعب، رودخانه هاروت با 210 میلیون مترمکعب و کشرود با 170 میلیون مترمکعب آب در رتبه های بعدی قرار دارند. .

رئیس پژوهشکده بین المللی تالاب هامون با بیان اینکه این حوضه در مجموع بیش از 9 میلیارد مترمکعب آب مورد نیاز هامون را تامین می کند، خاطرنشان کرد: بر اساس شاخص خشکسالی محاسبه شده از سال 1983 تا 2019، خشکسالی شدیدی در این منطقه وجود داشته است. کشور. در سال های 2001 و 2019 و در سال 2018 خشکسالی های شدیدی در این منطقه رخ داد.

وی افزود: بر اساس پیش بینی اقلیم از سال 2020 تا 2080 میانگین و حداکثر دمای منطقه سیستان دو درجه سانتیگراد افزایش می یابد.

به گفته این محقق، از سال 1999 تراز تالاب هامون نسبت به میانگین بلندمدت 1000 کیلومتر مربع کاهش یافته است.

میردار یکی از دلایل این کاهش را توسعه کشاورزی در افغانستان عنوان کرد و گفت: توسعه اراضی کشاورزی حوزه پایین هیرمند افغانستان به طور متوسط ​​سالانه 800 میلیون مترمکعب آب به منطقه سیستان را کاهش می دهد.

رئیس پژوهشکده بین المللی تالاب هامون، احداث سدهای زیاد در افغانستان را یکی دیگر از دلایل کمبود آب در تالاب هامون خواند و تصریح کرد: ظرفیت بند کجکی در این کشور 2.8 میلیارد متر مکعب است. متر که یک سوم مخزن دریاچه هامون را تشکیل می دهد و ظرفیت سد کمال خان در این کشور 52 میلیون متر مکعب است که به دلیل سیلاب های زیاد به سرعت پر می شود اما آب به رودخانه زیر ایران نمی رسد. . .

به گفته وی، در حال حاضر آب بیش از ظرفیت سد کمال خان از طریق مخزن اول به مخزن دوم و سپس به «گدزار» به عنوان شوره‌زار نزدیک ایران ارسال می‌شود.

میردار تصریح کرد: کم آبی و خشکسالی باعث شد بادهای 120 روزه سیستان به بادهای 200 روزه تبدیل شود.

خروج از نسخه موبایل