🇮🇷 لوله گذاری ۱۲ کیلومتر از مخزن سد قوچم تا دهگلان

لوله گذاری ۱۲ کیلومتر از مخزن سد قوچم تا دهگلان

مشاور شرکت آبان پروژه، مجری طرح انتقال آب از سد قوچم به دهگلان و قروه گفت: ۱۲ کیلومتر از مخزن سد قوچم تا دهگلان لولەگذاری شدە است.

به گزارش خبرگزاری تیتر نیوز از کردستان؛ مشاور شرکت آبان پروژه، مجری طرح انتقال آب از سد قوچم به دهگلان و قروه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: طبق هدف‌گذاری‌های انجام شدە در آذرماە مشاور شرکت آبان پروژه سال جاری آب سد قوچم بە شهر دهگلان و روستاهای حومە می‌رسد.

سیامک عمرانی در ادامە این بازدید اظهار کرد: اولویت اصلی ما آبرسانی بە شهرستان دهگلان است و سامانە انتقال آب بە شهر دهگلان و روستاهای تابعە آن تا آذرماە سال جاری بە پایان می‌رسد.

وی عنوان کرد: هدف اصلی ذخیرە سازی و تنظیم جریان در مخزن سد قوچم تامین نیاز آبی در شهر دهگلان، قروە و دزج و روستاهای در مسیر است.

عمرانی افزود: طبق هدف‌گذاری‌های انجام شدە در آذرماە سال جاری آب بە شهر دهگلان و روستاهای حومە می‌رسد.

وی ادامە داد: فاز دوم پروژە انتقال آب به شهر قروە و سد دزج است کە در حال حاضر ٥ درصد پیشرفت فیزیکی داشتە است.

بە گفتە عمرانی، این پروژە سامانە انتقال آب از طرح‌های مهم انتقال آب در استان برای مصارف شرب، کشاورزی و صنعت است.

وی در خصوص اهداف طرح انتقال آب، اظهار کرد: تامین نیاز آب شهری برای شهرهای واقع در دشت قروە-دهگلان تا افق ۱٤۲٥ برای بیش از ۳٥۰ هزار نفر بە میزان ۲٤.۷ میلیون متر مکعب، تامین نیاز آبی صنعت بە میزان ٨.۰ میلیون متر مکعب، تامین نیاز آبی برای بهبود کشاورزی بە میزان ۷.۰ میلیون متر مکعب در سطحی معادل یک هزار هکتار، اشتغال‌زایی بە صورت مستقیم و غیرمستقیم برای ۳ هزار و ٥۰۰ نفر و جلوگیری از فرونشست خاک و آب‌های زیرزمینی دشت‌های قروە و دهگلان از اهداف این طرح است.

عمرانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۱۲ کیلومتر از مخزن سد قوچم تا دهگلان لولەگذاری شدە است.

وی تصریح کرد: هزینە پیش‌بینی شدە برای کل پروژە ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بودە کە در حال حاضر ۳۰۰ میلیارد تومان آن تامین بودجە کە در سال جاری با توجە بە برنامە تامین مالی بانکی این میزان بە ٦۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید.

انتهای پیام/

 


آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

خروج از نسخه موبایل