انتصاب اعضای کمیته ملی سیاست‌گذاری خدمات سلامت و پزشکی از راه دور

آفتاب نیوز:

بهرام عین اللهی شامل رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، دکتر محمد رئیس زاده، رئیس سازمان تامین اجتماعی، دکتر میرهاشم موسوی و جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سرهنگ دکتر حمیدرضا است. امیر احمدی. در این جلسه معاون سازمان خدمات پزشکی و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر سید حیدر محمدی، معاون درمان وزارت بهداشت، دکتر حسین فرشی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، دکتر سیدرضا مظهری، معاون بهداشت وزارتخانه دکتر محمدمهدی نشی، رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات، دکتر حسن واعظی، رئیس مرکز تعالی مدیریت بیمارستانی و خدمات بالینی، معاون رئیس جمهور، دکتر سعیدموسی طباطبایی لطفی، مدیرکل ارزیابی فناوری دفتر، تدوین استاندارد و رئیس جمهور، معاون تعرفه های سلامت و دکتر احمد جوانمرد، رئیس مرکز توسعه مدیریت و تغییرات نهادی، معاون مدیریت و منابع به عنوان اعضای «کمیته سیاست گذاری خدمات ملی» در حوزه سلامت و پزشکی از راه دور. در احکام جداگانه منصوب از طرف وزارت بهداشت.

به گزارش ویبدا، متن حکم مشترک وزیر بهداشت به شرح زیر است:

با سلام و احترام؛ به استناد ماده 4 آیین نامه اجرایی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی از راه دور (پزشکی از راه دور) موضوع بخشنامه 936/100 مورخ 30/5/1398، جناب عالی «کمیته سیاست گذاری ملی» را به عنوان عضوی از «تله بهداشت» منصوب می‌کنید. و خدمات پزشکی” که به اختصار “کمیته ملی” نامیده می شود، به شما موظف به توسعه، اجرا و توسعه خدمات پزشکی از راه دور در کشور مطابق با اهداف برنامه می شوید. مشارکت در هماهنگی سیاست ها بر اساس قوانین و مقررات برای ایجاد سلامت پزشکی از راه دور سیستم ارائه خدمات در کشور و تسریع در توسعه و پایداری آن، بهبود کارایی در ارائه خدمات تشخیصی و درمانی و دسترسی عادلانه به خدمات تخصصی به ویژه در مناطق محروم.

گفتنی است، دکتر سعید کریمی وزیر صحت عامه طی حکمی به عنوان رییس «کمیته پالیسی ملی خدمات صحت و تله مدیسین» منصوب شد.

خروج از نسخه موبایل