شهرک‌های اقامتی اربعین ساخته می‌شود

شهرک‌های اقامتی اربعین ساخته می‌شود

آفتاب نیوز:

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه 31 اسفند ماه 1401 گزارش وزارت کشور مبنی بر لزوم آمایش فضایی و کالبدی در نقاط مرزی مربوط به مراسم اربعین را استماع و بر لزوم احداث چنین مجتمع هایی که با عنوان ویژه شهرک بر اساس دستورالعمل شهرک اربعین تهیه شده است، تایید کرد. زائران به گفته جمهوری اسلامی از این مکان استفاده دائمی و چندوجهی می کنند و هر چه بیشتر برای مردم محلی منطقه منفعت ایجاد می کنند.

بر اساس مصوبه این شورا، لازم است اهداف، وظایف، فعالیت‌ها، برنامه اقتصادی و سایر پیوست‌های اجرایی لازم برای این شهرک‌ها بر اساس دستورالعمل وزارت کشور تهیه و با توجه به محدودیت‌های فضایی اجباری و اختیاری پایانه‌های مرزی مصوب شورای تنظیم مقررات اراضی، در تصویب نمایندگان ورودی کشور و کمیته‌های قبلی، با تصویب کمیته‌های قبلی ورودی کشور، اقدام شود. وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی (معاون حمل و نقل) و دبیرخانه شورای عالی کشور.

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران همچنین تصمیم گرفت در اسرع وقت مناطق مسکونی فوق را در مرزهای مهران، شلمچه، چذابه، خسروی، بیشماق، تمرچین و رامدان و میرجاوی استان سیستان و بلوچستان با در نظر گرفتن کلیه دستورالعمل ها در خصوص ورود مسافران پاکستانی در فهرست تمامی مهاجرین پاکستانی قرار دهد. با عنایت به ملاحظات زیست محیطی و طبیعی به ویژه با نظارت وزارت کشور، طرح توسعه استان که توسط استانداران ذیربط تهیه و به تصویب شورای برنامه ریزی و با بهره گیری از مهارت مهندسان مشاور واجد شرایط می رسد، به دبیرخانه شورای عالی ارسال شود.