حوادث

فراخوان اعزام به سربازی

آفتاب نیوز:

مؤسسه حفاظت عمومی دانش آموختگان با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: کلیه مشمولانی که در مرداد ماه 1402 برگه های آماده شده برای خدمت را دریافت کرده اند با مراجعه به یکی از دفترهای خدمات الکترونیک نیروی انتظامی (پلیس+10)، نسبت به دریافت برگه استخدامی به مراکز آموزشی اقدام نمایند.

این دسته از مشمولان باید در روز یکشنبه مرداد 1402 در زمان و مکان و مرکز اعلام شده در فرم ثبت نام مشمولین حضور یافته و در صورت نیاز به خدمت اعزام شوند.

افرادی که باید اعزام شوند باید کارت واکسیناسیون کووید-19 و مننژیت و واکسیناسیون دوگانه در روز اعزام به همراه داشته باشند.

شرکت کنندگان باید اصل مدارک مورد نیاز از قبیل فرم آماده به خدمت، فرم مرجع، فرم واکسیناسیون، کارت ملی و شناسنامه، مدارک مربوط به شرایط خاص را به همراه داشته باشند.

در این اعلامیه آمده است حضور در زمان و مکان تعیین شده غیبت محسوب می شود و طبق ماده 10 و ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی برخورد خواهد شد.

کارگروه خبری حوادث

نویسنده حوادث با تمرکز بر جنبه‌های سیاسی و اجتماعی رویدادها هستم. توانایی بررسی تأثیر رویدادها بر سیاست‌ها و جامعه را دارم و به خوانندگان نگاهی عمیقتر به این جنبه‌ها می‌دهم.