اخبار کسب و کارعلمی و پزشکی

تعبیر خواب دیدن انگشتر طلا با نگین قرمز

به نقل از طلا فروشی حقانی مشهد؛ ممکن است بسیاری تصور کنند که دیدن انگشتر طلای نگین دار نوید بخش ازدواج در آینده نزدیک می باشد در صورتی که چنین خوابی می تواند معانی زیادی داشته باشد و به گونه های مختلفی تعبیر شود. انگشتر طلا تعهد و قدرتی خارق العاده را نشان می دهد که فرد از آن برخوردار است و دیدن آن در خواب نشانه خوبی است و بیانگر یک تعهد محکم یا یک وعده می باشد.

یک انگشتر طلا به خودی خود نماد ثروت، تجملات، پول و جاه و مقام است و اگر با نگین ها و سنگ های قیمتی و رنگی نیز تزیین شده باشد این نماد گرایی حتی دقیق تر و واضح تر نیز می گردد و نوید بخش خوشبختی و خوش شانسی در آینده است.  یک انگشتر طلای نگین دار بهترین نشانه برای رسیدن به موفقیتی بی نظیر است. انگشتر طلای نگین دار شیء ارزشمندی محسوب می شود که می تواند معانی خاص و ویژه ای داشته باشد.

نمادگرایی از انگشتر طلای نگین دار همواره در طول تاریخ رواج داشته است و همچنان در هر جامعه و سیستم اعتقادی و آداب و رسومی جایگاه خود را دارد. خواب دیدن انگشتر طلای نگین دار می تواند معانی باور نکردنی داشته باشد که تعابیر آن  بسته به طرح انگشتر، طلا یا نقره بودن آن و این که چه کسی و در چه زمان و مکانی آن را دیده باشد می تواند متفاوت باشد.

تعبیر خواب دیدن انگشتر طلا با نگین قرمز

روایت های مختلف در مورد تعبیر خواب انگشتر طلای نگین دار

در مورد دیدن انگشتر طلای نگین دار در خواب روایات بسیاری وجود دارد که در اینجا به بعضی از آن ها می پردازیم:

جابر مغربی می گوید اگر فردی ببیند انگشتری دارد که دارای دو نگین مشابه است یا کسی انگشتر را به او داده باشد یعنی غلام زاده است و در صورتی که ببیند یکی از دو نگین افتاده است یعنی از یکی از دو گناه خود توبه می کند.

امام صادق (ع) می فرمایند اگر زنی در خواب ببیند که انگشتر نگین‌ دار خود را از دست داده است، یعنی جاه و مقامش از بین می‌رود و یا اینکه فرزند یا شوهرش از دنیا خواهند رفت و یا مالش تلف می‌شود و یا اگر حاکم و فرمانده ای این خواب را ببیند  یعنی برکنار می‌شود.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر فردی ببیند انگشترش را از دست داد یا این که آن را دزدیده اند، بیانگر این است که  که کارهایش به مشکل می خورند. همچنین اگر ببیند انگشتر او شکسته اما نگین آن باقی مانده است نشان دهنده این می باشد که بزرگی و جاه او از دست می رود و آبرو و هیبتش باقی خواهد ماند.

اگر ببیند انگشتر خود را به کسی بخشیده است  نمایان گر این است که بخشی از دارایی های خود را می بخشد و اگر ببیند انگشتر خود را فروخته است نشانگر این است دارایی های خود را می فروشد و هزینه می کند.

سایر روایات در مورد انگشتر طلای نگین دار

اگر فردی در خواب ببیند که اتفاقی نگاهش به انگشترش افتاده و آن را بدون نگین می بیند یعنی کاری در پیش دارد که سود و منفعتی برایش ندارد. اگر فرد ببیند انگشترش شکسته است اما نگین آن آسیب ندیده است یعنی ارج و قرب و جاه و مقامش از دست می رود اما آبرو و عظمتش بر قرار می ماند.

اگر زنی در خواب ببیند که انگشترش به همراه نگین آن گم شده است نشان دهنده این است که حشمت و جاه او کم می شود یا فرزند یا همسرش می میرند و یا مالش تلف خواهد شد و در صورتی که آن زن حاکم جایی باشد یا مقامی داشته باشد مقامش را از دست می دهد یا عزل می گردد و فقط اگر در خواب ببیند صرفاً انگشتری از دست داده به این معنی است که از احترام او کاسته خواهد شد.

تعبیر خواب انگشتر طلای نگین دار سفید

خالد اصفهانی معتقد است چنان چه فردی اعم از زن و مرد در خواب انگشتر طلای نگین دار سفید ببیند نشان دهنده ازدواجی موفق و برگزاری جشن و سرور با شکوه و پایکوبی است که در آینده نزدیک اتفاق می افتد.

همچنین اگر فرد در خواب تعداد زیادی انگشتر نگین دار سفید ببیند نشانگر دام و تله می باشد و دیدن آن چه در شب و چه در روز چند معنی دارد و می تواند نماد قدرت و سلطنت، عقد یا عروسی، به دنیا آمدن فرزند یا رزق و روزی حلال باشد چنان چه آن را در تعداد بالا مشاهده کند بیانگر دام و تله است. بطور کلی دیدن این رویا چه در روز و چه در شب برای زنان و مردان بر چند وجه اصلی استوار است اولی و مهمتر از همه قدرت و سلطنت است دومی عقد یا عروسی سوم به دنیا آمدن و فرزند چهارم رزق و روزی است که از راه حلال و یا درست کسب می شود.

تعبیر خواب انگشتر طلای نگین دار قرمز

انگشتر طلای نگین دار قرمز نماد ثروت و اموال غیر قانونی و حرام است و دیدن آن در خواب به معنای پایان فقر می باشد. همچنین دیدن انگشتر طلای نگین دار قرمز در خواب نشانه ای از زینت و زیبایی می باشد به طوری که اگر فرد در خواب ببیند که انگشترش از بین رفت اما نگین آن سالم است نشان می دهد که فرد آن چه در اختیار دارد از دست می دهد اما زیبایی اش همچنان زبانزد است و مردم در مورد زیبایی او صحبت می کنند. دیدن انگشتر طلای نگین دار قرمز در خواب معانی اسرار آمیز و نهانی دارد که در فرهنگ های مختلف تعبیر های متفاوتی از آن می شود. در بعضی فرهنگ ها دیدن آن در خواب می تواند به معنی بهبودی از بیماری باشد.

تعبیر خواب انگشتر طلای نگین دار سبز

دیدن انگشتر طلای نگین دار سبز در خواب به این معنی است که فرصت های بزرگی در زندگی به وجود می آید و فرد سربلند می شود و زندگی اش با خیر و برکت فراوانی همراه است. همچنین رنگ سبز ایمان قوی ، پیروزی بر دشمنان و شفا از بیماری را نشان می دهد.

تعبیر خواب انگشتر طلای نگین دار برای زن باردار

اگر زن بارداری در خواب انگشتر طلای نگین دار ببیند می تواند به نوعی جنسیت فرزند خود را تعیین کند چرا که دیدن انگشتر طلای نگین دار یا جواهر نشان بیانگر این است که زن باردار یک دختر زیبا به دنیا خواهد آورد.

تعبیر خواب پیدا کردن یا خریدن انگشتر طلای نگین دار

هر چند ممکن است بسیاری تصور کنند خریدن انگشتر طلای نگین دار درخواب نشانگر ازدواج و خرید حلقه است اما این خواب تعبیر های متفاوتی دارد. به طور خاص خرید انگشتر طلای نگین دار می تواند نشان دهنده تولد یک پسر بچه یا استقبال از تولد فرزند توسط یک مرد باشد. اگر نگین های انگشتر از سنگ های قیمتی تشکیل شده باشند یک خانواده رو به رشد را نشان می دهند. اگر مردی در خواب ببیند که انگشتر طلای نگین دار خریده است به این معنی می باشد که به خارج از کشور مسافرت می کند و اگر مجرد است به زودی ازدواج خواهد کرد.

اگر متأهل است و در خواب دید که زنش به او انگشتر طلای نگین دار می دهد نشانگر یک زندگی شاد و مفرح است. اگر زنی در خواب ببیند که شوهرش به او انگشتر طلای نگین دار می دهد یعنی او را بیشتر دوست خواهد داشت. اگر یک تاجر ببیند که انگشتر طلای نگین دار خریده است یعنی که ثروت زیادی در تجارت کسب خواهد کرد و اگر یک زندانی چنین خوابی ببیند نشان می دهد که به زودی آزاد می شود.

خواب پیدا کردن انگشتر طلای نگین دار نشانگر یک اتفاق بد است و یعنی فرد با همسر یا رئیس خود مشاجره و نزاع می کند پس بهتر است مراقب باشد.

منبع: جواهر فروشی مشهد