استان ها

استان سمنان معین پایتخت در تامین گوشت مرغ

استان سمنان معین پایتخت در تامین گوشت مرغ

به گزارش خبرگزاری تیتر نیوز استان سمنان وی ادامه داد:به این لحاظ استان سمنان خاصه در بحث تولید گوشت مرغ به عنوان استان معین تهران محسوب می شود که ما روزانه حداقل 100 تن گوشت مرغ شهر تهران را تامین می کنیم که خوشبختانه در حال حاضر به طور میانگین در 6ماهه نخست سال 130 تا 140 تن ارسال گوشت مرغ به میدان بهمن و سایر میادین داشته ایم.

وی در ادامه گفت: در استان 15 کارخانه تولید دارو و مکمل فعالیت می کنند که به این لحاظ استان سمنان یک استان داریویی محسوب می شود همچنین 466 قلم انواع داروهای دامپزشکی در استان تولید می شود که استان ما از لحاظ تعداد کارخانجات دارویی رتبه 2 کشور و از لحاظ تنوع تولید انواع داروهای دام و طیور رتبه یک کشوری را کسب کرده است.

مدیرکل دامپزشکی استان با اشاره به اینکه 501 واحد پرورش طیور صنعتی در استان وجود دارد و بیش از 15 میلیون قطعه ظرفیت اسمی پرورشی انواع طیور در استان است، اضافه نمود:استان سمنان هفتمین استان پهناور کشور می باشد با وسعت زیاد به همین سبب ما در 7 نقطه گلوگایی استان پست قرنطینه ثابت و سیار داریم و مانند استانهای مرزی بدلیل ناامن بودن جاده های استان گشت قرنطینه ای داریم.

در پایان دکتر حسینی بیان نمود: تمام ظرفیت ها و توفیقاتی که در حوزه دامپزشکی در استان سمنان بدست آمده است حاصل دسترنج تلاش و زحمات تک تک عزیزان می باشد.