اخبار کسب و کارعمومی

19 مدل جذاب لایت مو جذاب دخترانه

مدل های لایت مو دخترانه زیبا و شیک

لایت مو یک تکنیک رنگ آمیزی مو است که در آن قسمت هایی از مو را به رنگ روشن تر از رنگ اصلی مو می زنند. لایت مو باعث ایجاد جلوه ای روشن و درخشان در مو می شود و می تواند به موهای تیره و روشن اضافه شود.19 مدل جذاب لایت مو جذاب دخترانه

در اینجا 19 مدل جذاب لایت مو جذاب دخترانه آورده شده است:

1.لایت مو تک رنگ

این مدل لایت مو ساده ترین و محبوب ترین مدل است. در این مدل، از یک رنگ روشن برای روشن کردن مو استفاده می شود.

2.لایت مو چند رنگ

این مدل لایت مو کمی پیچیده تر از مدل تک رنگ است. در این مدل، از چند رنگ روشن برای روشن کردن مو استفاده می شود.

3.لایت مو بالیاژ

این مدل لایت مو به صورت دستی و بدون استفاده از فویل انجام می شود. در این مدل، رنگ مو از ریشه به سمت نوک مو به تدریج روشن تر می شود.

4.لایت مو آمبره

این مدل لایت مو برعکس مدل بالیاژ است. در این مدل، موها از ریشه به سمت نوک مو به تدریج تیره تر می شوند.

5.لایت مو شاتری

این مدل لایت مو به صورت نامنظم انجام می شود. در این مدل، قسمت های کوچکی از مو به صورت نامنظم روشن می شوند.

6.لایت مو لولایت

این مدل لایت مو به صورت عمودی انجام می شود. در این مدل، دسته های کوچکی از مو به صورت عمودی از ریشه تا نوک مو روشن می شوند.

7.لایت مو فرنچ

این مدل لایت مو به صورت قابی در اطراف صورت انجام می شود. در این مدل، قسمت های بالایی مو روشن می شوند و قسمت های پایینی مو تیره تر می مانند.

8.لایت مو هاف لایت

این مدل لایت مو به صورت دو قسمتی انجام می شود. در این مدل، قسمتی از مو روشن و قسمت دیگر تیره می ماند.

9.لایت مو هایلایت

این مدل لایت مو به صورت نقطه ای انجام می شود. در این مدل، قسمت های کوچکی از مو به صورت نقطه ای روشن می شوند.

10.لایت مو امبر

این مدل لایت مو برعکس مدل شاتری است. در این مدل، قسمت های بالایی مو تیره و قسمت های پایینی مو روشن می شوند.

11.لایت مو کوتاه

این مدل لایت مو برای موهای کوتاه نیز قابل انجام است. در این مدل، باید از تکنیک های خاصی برای ایجاد جلوه ای طبیعی استفاده شود.

12.لایت مو بالیاژ موی کوتاه

این مدل لایت مو نیز برای موهای کوتاه قابل انجام است. در این مدل، باید از فویل های باریک استفاده شود تا جلوه ای طبیعی ایجاد شود.

13.لایت مو آمبره موی کوتاه

این مدل لایت مو نیز برای موهای کوتاه قابل انجام است. در این مدل، باید از رنگ موهای باکیفیت استفاده شود تا جلوه ای طبیعی ایجاد شود.

14.لایت مو شاتری موی کوتاه

این مدل لایت مو نیز برای موهای کوتاه قابل انجام است. در این مدل، باید از دسته های کوچکی از مو استفاده شود تا جلوه ای طبیعی ایجاد شود.

15.لایت مو لولایت موی بلند

این مدل لایت مو برای موهای بلند بسیار مناسب است. در این مدل، می توان از رنگ موهای مختلف برای ایجاد جلوه ای جذاب استفاده کرد.

16.لایت مو بالیاژ موی بلند

این مدل لایت مو نیز برای موهای بلند بسیار مناسب است. در این مدل، می توان از فویل های باریک برای ایجاد جلوه ای طبیعی استفاده کرد.

17.لایت مو آمبره موی بلند

این مدل لایت مو نیز برای موهای بلند بسیار مناسب است. در این مدل، می توان از رنگ موهای باکیفیت برای ایجاد جلوه ای طبیعی استفاده کرد.

18.لایت مو شاتری موی بلند

این مدل لایت مو نیز برای موهای بلند بسیار مناسب است. در این مدل، می توان از دسته های بزرگی از مو برای ایجاد جلوه ای جذاب استفاده کرد.

19.لایت مو هایلایت موی بلند

این مدل لایت مو نیز برای موهای بلند بسیار مناسب است.