اجتماعی

ابلاغ آزمایشی «الگوی مدرسه در تراز سند تحول» به مدارس از اول دی

ابلاغ آزمایشی «الگوی مدرسه در تراز سند تحول» به مدارس از اول دی

رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، از ابلاغ آزمایشی «الگوی مدرسه در تراز سند تحول بنیادین» و «الگوی ارزیابی مدارس در تراز سند تحول بنیادین» به مدارس از اول دی ماه خبر داد.

به گزارش تیتر نیوز، علی محبی با حضور در مراسم نکوداشت هفته پژوهش و تجلیل از فرهنگیان و دانش آموزان پژوهشگر برتر اظهار کرد: الگوی مدرسه در تراز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و الگوی ارزیابی مدارس در تراز سند تحول بنیادین را به سرانجام رسانده و نهایی کردیم و از اول دی ماه به صورت آزمایشی و داوطلبانه برای مدارس ابلاغ می‌شود.

وی در عین حال تاکید کرد: جامعه هدف ما برای الگوی مدرسه در تراز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تمام مدارس کشور هستند و ما قائل به مدرسه انتخابی نیستیم چراکه تمام مدارس کشور، جامعه هدف سند تحول بنیادین هستند.

رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، با بیان اینکه مسیر اجرا و تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، بیانیه گام دوم و سند تحول دولت انقلابی آموزش و پرورش است، توضیح داد: مسیر اجرای این سه سند در آموزش و پرورش نیز مدرسه است و در مدرسه باید تحول همه جانبه رخ دهد.

محبی با یادآوری اینکه الگوی مدرسه در تراز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش پنج بعد، این ابعاد را دارد عنوان کرد: نخستین بعد آن که مهم ترین بعد است، به مدیریت و رهبری باز می‌گردد. مدیریت و رهبری در مدرسه باید متحول شود و باید اختیار تامین منابع و انتخاب عناصر را به مدرسه دهیم. بعد دوم، کنشگران اساسی نظام تعلیم و تربیت یعنی معلمان، همیاران، والدین، دانش آموزان و جامعه محلی است که باید به همه این موارد فکر کنیم.

وی افزود: بعد سوم به محیط تربیت اعم از محیط فرهنگی و محیط فیزیکی باز می‌گردد. نمی‌شود در آپارتمانی که شبیه به مدرسه نیست و یا در جایی که فضا و فرهنگ آن تناسبی با تعلیم و تربیت ندارد کار تحولی انجام داد. بعد چهارم مربوط به برنامه درسی و تربیتی است. وزارتخانه آموزش و پرورش باید میدان را در بخش زیادی از برنامه درسی به مدرسه بسپارد، استانداردها را تعیین کند و اختیار را به مدرسه و معلم دهد.

رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش پنجمین عامل موثر در الگوی مدرسه در تراز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را پاسخگو کردن مدرسه عنوان کرد و ادامه داد: پاسخگو کردن مدرسه از طریق ترسیم استانداردها در حوزه دانش آموزان نیز دیگر عامل است؛ به این معنا که ما چه دانش آموزی لازم داریم؟، همکاران ما در مدرسه چه ویژگی‌هایی باید داشته باشند تا مدرسه را با آن استانداردها بسنجیم و اینکه همکاران چه میزان تعلق به مدرسه دارند نیز مهم است.

انتهای پیام

انتشارات مقالات اجتماعی

نویسنده اجتماعی با تمرکز بر مسائل اجتماعی در کشورهای در حال توسعه و تلاش برای ارتقای زندگی اجتماعی در این مناطق.