حوادث

برخورد با فروشنده آجیل ۲۲ میلیون تومانی در اینستاگرام

برخورد با فروشنده آجیل ۲۲ میلیون تومانی در اینستاگرام

آفتاب نیوز:

مدیرکل روابط عمومی اداره کل اصلاح و تربیت اعلام کرد: گشت های مشترک اداره اصلاح و تربیت کلیپی از آگهی یک مغازه آجیل فروشی مبنی بر فروش آجیل به ارزش 22 میلیون تومان دریافت و به محل و تخلف وی ارسال کردند.

حسابرسان تخلف را قطعی اعلام کردند و ارزش این گران فروشی را 260 میلیون تومان تعیین کردند.

متخلف با تصمیم شورای عالی اقتصادی سران قوا به جریمه 10 برابری قیمت فروش محکوم می شود.

این آجیل فروش در یک تبلیغ اینستاگرامی 4 جعبه کوچک خاویار و زعفران را در کنار آجیل قرار داده است.

کارگروه خبری حوادث

نویسنده حوادث با تمرکز بر جنبه‌های سیاسی و اجتماعی رویدادها هستم. توانایی بررسی تأثیر رویدادها بر سیاست‌ها و جامعه را دارم و به خوانندگان نگاهی عمیقتر به این جنبه‌ها می‌دهم.