حوادث

تداوم آلودگی هوا در تهران/ وضعیت همچنان نارنجی

تداوم آلودگی هوا در تهران/ وضعیت همچنان نارنجی

آفتاب نیوز:

بر اساس اعداد شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در حال حاضر شاخص کیفیت هوا 125 و وضعیت هوا نارنجی و نامساعد است.

همچنین این شاخص در 24 ساعت گذشته 97 و هوا بین نارنجی و زرد بود.

تهران از ابتدای امسال 9 روز هوای پاک، 180 روز هوای قابل قبول، 65 روز هوای ناسالم برای گروه های حساس و 10 روز هوای آلوده برای همه مردم داشته است.

در عین حال تهران در مدت مشابه سال گذشته دو روز هوای پاک، 144 روز هوای قابل قبول، 103 روز هوای ناسالم برای گروه های حساس جامعه و 11 روز هوای ناسالم برای همه مردم و دو روز هوای ناسالم داشته است. هوای بسیار ناسالم هوای سالم داشت. و دو روز هوای خطرناک..

کارگروه خبری حوادث

نویسنده حوادث با تمرکز بر جنبه‌های سیاسی و اجتماعی رویدادها هستم. توانایی بررسی تأثیر رویدادها بر سیاست‌ها و جامعه را دارم و به خوانندگان نگاهی عمیقتر به این جنبه‌ها می‌دهم.