اجتماعی

دسته‌گل مجلس برای مدارس غیردولتی؛ از رتبه‌بندی تا ارائه تسهیلات بانکی

دسته‌گل مجلس برای مدارس غیردولتی؛ از رتبه‌بندی تا ارائه تسهیلات بانکی

جلسه علنی روز گذشته مجلس که طرح «اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» را مورد رسیدگی قرار داد، در نهایت مصوباتش نان و آبی برای این مدارس داشت و علاوه بر آنکه آنها را مشمول دریافت تسهیلات بانکی دانست، این اجازه را هم به وزارت آموزش و پرورش داد تا ساختمان‌ها و زمین‌های مازاد خود را به موسسان مدارس غیردولتی اجاره داده و یا بفروشد. همچنین نمایندگان، تکلیف رتبه‌بندی سالانه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را با تعیین شاخص‌هایی روشن کردند.

به گزارش تیتر نیوز، ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح «اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» روز گذشته روی میز نمایندگان ملت قرار گرفت و با مصوباتش برخی از خواسته‌ها و تکالیف وزارت آموزش و پرورش در قبال مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی را پاسخ داد.

از جمله مهمترین مصوبات مجلس در این باره «مسئولیت وزارت آموزش و پرورش جهت صدور مجوز و نظارت بر مهد کودک‌ها»، «اجازه فروش ساختمان‌های مازاد آموزش و پرورش به موسسان مدارس غیردولتی»، «ارائه تسهیلات به مدارس غیر دولتی» و ساز و کار مجلس برای «رتبه‌بندی سالانه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی» بود.

سازمان تعلیم و تربیت مسئول تدوین محتوا و تعیین شاخص‌های آموزشی برای کودکان از بدو تولد تا شش سالگی

تمامی امکانات و اعتبارات دولتی کودکان تا ۶ سال، به سازمان تعلیم و تربیت واگذار شد 

نمایندگان مجلس با بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، ماده ۲ این طرح را به تصویب رساندند که بر اساس آن مسئولیت ارائه برنامه و تدوین محتوا و تعیین شاخص‌های آموزشی برای کودکان از بدو تولد تا شش سال را برعهده سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک گذاشت. همچنین کلیه اعتبارات و امکانات دولتی مربوط به تعلیم و تربیت کودکان بدو تولد تا شش سال تمام که در اختیار سازمان بهزیستی کل کشور و سایر دستگاه‌ها قرار گرفته است، در اختیار سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک قرار می‌گیرد.

طبق اصلاحیه تبصره ۲ بند «پ» ماده ۲ قانون مذکور، ارائه برنامه و تدوین محتوا تعیین شاخص‌های آموزشی، پرورشی، زیستی، بهداشتی و استانداردهای فضا و تجهیزات، شایستگی‌های منابع انسانی، صدور مجوز و نظارت بر مهدهای کودک، کودکستان‌ها، مراکز پیش‌دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان و یا هر عنوان دیگری که مسئولیت مراقبت، رشد، پرورش و آموزش و تربیت کودکان بدو تولد با شش سال تمام را عهده‌دار هستند با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی برعهده وزارت آموزش و پرورش (سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک)است.

با تصویب این قانون، قانون واگذاری مهدهای کودک و مراکز خدمات اجتماعی به انجمن ملی حمایت کودکان و سازمان ملی رفاه خانواده لغو می‌شود و جزء یک ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حذف  و عبارت مهدهای کودک نیز از بند «ج» ماده یک قانون تشکیل وزارت رفاه اجتماعی و جزء ۸ بند «پ» ماده ۵۷ قانون احکام دائمی برنامه هفتم توسعه، حذف می‌شود.

سازوکار مجلس برای رتبه‌بندی مدارس غیر دولتی

با تصویب مجلس، تهیه الگوی نظام‌مند رتبه‌بندی سالانه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی براساس شاخص‌های کیفیت آموزشی و پرورشی برنامه درسی، نیروی انتظامی و فضا و تجهیزات و تصویب آن در شورای عالی آموزش و پرورش خواهد بود.

وزارت آموزش و پرورش مجاز به فروش و اجاره زمین و ساختمان‌های مازاد خود به موسسان مدارس غیردولتی شد

این در حالیست که با تصمیم نمایندگان مجلس «وزارت آموزش و پرورش مجاز به فروش زمین  ساختمان‌های مازاد خود به موسسان مدارس غیردولتی شد.»

بر این اساس به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود مطابق قوانین و مقررات، زمین و ساختمان های مازاد بر نیاز خود را به صورت اجاره یا فروش به مؤسسان مدارس غیردولتی واگذار کند. آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان‌ها و اراضی مذکور ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. واگذاری ها در هر محل مشروط بر آن است که دسترسی مردم به مدارس دولتی در آن محل دچار خلل نشود.

همچنین نمایندگان ماده ۹ این طرح را به کمیسیون ارجاع دادند. در ماده ۹ آمده بود که در ماده (۱۵) بعد از عبارت «شرایط منطقه‌ای» عبارت «و رتبه بندی سالانه مدارس» اضافه می شود و در انتهای ماده عبارت « اعلام عمومی و اجرا می شود» جایگزین عبارت «قابل اجرا است» می شود و یک تبصره به شرح زیر به ماده ۱۵ قانون الحاق شد:

تبصره- سقف شهریه فوق برنامه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی نباید در هیچ حالتی از ۵۰ درصد  شهریه مصوب ( برنامه ددسی رسمی) بیشتر باشد. دریافت شهریه‌ای بالاتر از این مبلغ  در حکم، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی محسوب می شود.

شورای عالی آموزش و پرورش مکلف است  طرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون مصادیق فوق برنامه را تعیین و ابلاغ کند.

بر اساس ماده ۱۵ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، الگوی تعیین شهریه مدارس و الگوی تعیین شهریه مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی با توجه به دوره تحصیلی، سطح آموزشی و پرورشی، برنامه سال تحصیلی، فعالیت‌های فوق برنامه، فضای فیزیکی و تجهیزات و شرایط منطقه‌ای و نرخ تورم رسمی کشور که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، توسط شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی تهیه می‌شود. این الگو پس از تأیید وزیر آموزش و پرورش قابل اجراء است.

مدارس غیردولتی آسیب‌دیده از حوادث مشمول دریافت تسهیلات بانکی شدند

همچنین با تصویب مجلس شورای اسلامی، مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه و بیماری‌های فراگیر مشمول دریافت تسهیلات بانکی شدند.

 در ماده ۱۰ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی آمده است: بانکهای کشور موظفند طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا با معرفی وزارت آموزش و پرورش از سی وپنج درصد (۳۵%) تا پنجاه درصد (۵۰%) نیاز مالی مؤسسان مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را که از کارکنان دولت و دارای سابقه آموزشی می باشند جهت تهیه و یا توسعه فضای آموزشی و پرورشی و تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز به صورت قرض الحسنه و برای سایر اشخاص از دیگر منابع اعتبارات بانکی تأمین کنند.

البته برخورداری از حمایت‌ها و تسهیلات در این ماده منوط به تضمین کیفیت آموزشی و پرورشی است.

همچنین با تصمیم محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، ماده ۶ طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی جهت رسیدگی بیشتر به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ارجاع داده شد.

تغییر ترکیب اعضای شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی آموزش و پرورش

با تصویب مجلس، ترکیب اعضای شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی آموزش و پروش تغییر می‌کند؛ چرا که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی خود و در ادامه بررسی جزییات طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی مواد ۳ و ۴ این طرح را تصویب کردند. بر این اساس کلمه «سیاست گذاری» از ابتدای ماده (۳) این قانون حذف می شود و عبارت « شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی» در این قانون به عبارت « شورای راهبردی، برنامه ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» اصلاح می شود و عبارت «و مرجع سیاست گذاری بر مدارس و مراکز موضوع این قانون، شورای عالی آموزش و پرورش تعیین می شود» به انتهای ماده (۳) قانون الحاق می‌شود.

انتهای پیام

انتشارات مقالات اجتماعی

نویسنده اجتماعی با تمرکز بر مسائل اجتماعی در کشورهای در حال توسعه و تلاش برای ارتقای زندگی اجتماعی در این مناطق.