استان ها

ذخایر ژنتیکی ایران از کل قاره اروپا بیشتر است

ذخایر ژنتیکی ایران از کل قاره اروپا بیشتر است

معاون وزیر جهاد‌کشاورزی گفت:کشور ثروتمندی از لحاظ ذخایر ژنتیکی هستیم به‌طوری که ذخایر ما از کل اروپا بیشتر است، اما به حفظ و حراست از آن‌ها کمتر توجه داشته‌ایم به طوری‌که در اروپا ۷ هزار ذخیره ژنتیکی وجود دارد، اما این رقم در ایران ۸ هزار است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، مجتبی خیام نکویی رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی امروز در ششمین کنگره بین المللی کلنیسین‌های دام‌های بزرگ اظهارداشت: تشخیص به موقع برای تصمیم‌گیری و مدیریت بیماری‌های حوزه دامپزشکی کمک زیادی میکند که نانوتکنولوژی میزان دقت و سرعت را افزایش میدهد.

وی افزود: کشور ثروتمندی از لحاظ ذخایر ژنتیکی هستیم به طوری که ذخایر ما در این بخش از کل اروپا بیشتر است، اما برای حفظ و حراست از آن‌ها کمتر توجه داشته ایم به طوری که در اروپا ۷ هزار ذخیره ژنتیکی وجود دارد، اما در ایران ۸ هزار است.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با بیان اینکه سال‌ها در کشور در حوزه تولیدات کشاورزی ریل گذاری مناسبی نداشته ایم ادامه داد: بعد از ۴۴ سال از پیروزی انقلاب امروز سند ملی امنیت غذایی دانش بنیان توسط رئیس جمهور ابلاغ شده است.

وی تصریح کرد: این سند توسط ۴۰۰ استاد دانشگاه در حوزه‌های مختلف تدوین شده است که بخش‌هایی از آن نیز در ارتباط با حوزه دامپزشکی است.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی افزود: تقویت نظام هوشمند الگوی مصرف و ایجاد نظام هوشمند پایش از جمله این موارد است.

خیام نکویی اظهارداشت: ۵۷۰۰ کیلومتر ساحل در کشور داریم، اما تنها یک میلیون و سیصد هزار تن از فرصت برای تولید آبزیان استفاده می‌شود.

 ارتقای سطح علمی دامپزشکان کشوررسالت است

در ادامه حامد زارعی ریاست سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، گفت: بعد از چند سال وقفه، کنگره‌های سازمان نظام دامپزشکی کشور دوباره احیا شده است. به این صورت که در اسفند ماه کنگره بهداشت مواد غذایی و در اردبیهشت ماه سال آینده کنگره آبزیان را داریم.

وی افزود: سعی می کنیم رسالت خود در ارتقای سطح علمی دامپزشکان کشور را به نحو احسن انجام و ارتقا دهیم.

بنابر این گزارش ششمین کنگره بین المللی کلنیسین‌های دام‌های بزرگ در مرکز همایش‌های بین المللی رازی برگزار و مقالات علمی جدید در حوزه دام‌های سنگین ارائه می‌شود.