استان ها

راه‌اندازی مرکز بین‌المللی پژوهشی ریاضی در دانشگاه تربیت مدرس

رییس دانشگاه تربیت مدرس خبر داد؛

راه‌اندازی مرکز بین‌المللی پژوهشی ریاضی در دانشگاه تربیت مدرس

رییس دانشگاه تربیت مدرس از راه‌اندازی مرکز بین‌المللی پژوهشی ریاضی در دانشگاه خبر داد و گفت: علم ریاضی یک علم پایه و مهم است و هرچه بهای بیشتری به آن داده شود، قطعا در آینده ثمرات آن را خواهیم دید.

به گزارش گروه پژوهش و دانش خبرگزاری علم و فناوری آنا، شصت و یکمین نشست هیات امنای دانشگاه تربیت مدرس با حضور محمد مخبر، معاون اول رییس جمهور، سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور و سایر اعضای هیات امنا در سالن شورای دانشگاه برگزار شد.

فرهاد دانشجو، رییس دانشگاه، این نشست هیات امنا را بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت: در این نشست موارد اساسی در خصوص بودجه، حسابرسی، موارد ساختاری و .. مطرح شد و بسیاری از دستورات جلسه به تصویب رسید.

در این نشست دانشجو از تصویب راه‌اندازی مرکز بین‌المللی پژوهشی ریاضی در دانشگاه خبر داد و گفت: در این نشست راه‌اندازی مرکز بین‌المللی پژوهشی ریاضی به تصویب رسید و قطعا راه‌اندازی این مرکز، ثمره خوبی برای دانشگاه و کشور خواهد داشت. علم ریاضی یک علم پایه و مهم است و هرچه بهای بیشتری به آن داده شود قطعا در آینده ثمرات آن را خواهیم دید.

راه‌اندازی مرکز بین‌المللی پژوهشی ریاضی در دانشگاه تربیت مدرس

رییس دانشگاه تربیت مدرس گفت: مخبر دانشگاه تربیت مدرس را دانشگاهی دارای توانمندی و ظرفیت‌های بالا عنوان کردند که به عنوان موتور پیشران توسعه کشور می‌تواند همکاری‌های متقابلی با دولت داشته باشد و به دولت کمک نماید.