حوادث

سرنوشت تلخ مرد گمشده در جنوب تهران

سرنوشت تلخ مرد گمشده در جنوب تهران

آفتاب نیوز:

در ابتدای سال جاری زن جوانی به شعبه نهم بازپرسی دادسرای تجدیدنظر مراجعه کرد و با حضور در مقابل دادستان عظیم سهرابی گفت: برادرم مدتی پیش از خانه خارج شد اما دیگر برنگشت. نمی دانست چگونه. چند بار با موبایلش تماس گرفتم، نبود. لطفا کمک کنید.

با تشکیل پرونده و ثبت شکایت، تیمی از اداره چهارم پلیس آگاهی وارد محل شدند و در بازرسی از بیمارستان و کلانتری تهران، هویت مرد گمشده را پیدا نکردند. اقدامات اطلاعاتی که او با دوستی بود که به مواد مخدر معتاد بود.

به این ترتیب کارآگاهان محل اختفای متهم را در پرونده شناسایی کردند و وی در تحقیقات با اظهارات ضد و نقیض مدعی شد که از مرد فقدانی اطلاعی ندارد اما این در حالی است که شواهد حاکی از تلاش متهم برای گمراه کردن است. باندهای جنایتکار با اختفا.

تحقیقات پس از چندین ماه در اواسط آذرماه ادامه یافت، متهم به جرم خود اعتراف کرد و گفت: روز حادثه در خیابان های قرچک با مرد مفقود شده آشنا شدم. آنجا در حال مصرف مواد بودم که ناگهان با او درگیری لفظی پیدا کردم و درگیری بین ما شروع شد. در همین حال ناگهان کنترلم را از دست دادم، سپس با سنگ به مرد مفقود شده زدم و او را کشتم. بعد از جنایت جسد را به صحرای اطراف بردم و رها کردم.

پس از اعتراف علنی متهم به قتل مرد جوان، کارآگاهان پلیس آگاهی برای تحقیقات به محل جنایت رفته و مأموریت یافتن جسد مرد فقدانی را محول کردند.

به منظور روشن شدن ابعاد پنهان پرونده، متهم در اختیار بازرسی حوزه دهم پلیس آگاهی قرار گرفت و تحقیقات ادامه دارد.

کارگروه خبری حوادث

نویسنده حوادث با تمرکز بر جنبه‌های سیاسی و اجتماعی رویدادها هستم. توانایی بررسی تأثیر رویدادها بر سیاست‌ها و جامعه را دارم و به خوانندگان نگاهی عمیقتر به این جنبه‌ها می‌دهم.