استان ها

اجرای نمایش کلید در سمنان

به گزارش خبرگزاری تیتر نیوز استان سمنان ، این نمایش تک نفره با بازی نازنین علیمردانی اجرا شد. فوادی سالهاست در تهران به تدریس بازیگری می پردازد و این نمایش نیز از سوی گروه تئاتر سایه و همکاری آموزشگاه بازیگری چیتره سمنان به روی صحنه رفت. ما در نمایش زنی تنها را می بینیم که به بیان تلخی های زندگی گذشته خود می پردازد و نمایش به نوعی اشاره ای به تحمل سختی‌های زنان امروزی در زندگی شهری نوین دارد که فرصتی برای آرامش و زنانگی پیدا نمی کنند . بخش هایی از این اثر از نمایشنامه پیش از صبحانه یوجین اونیل و قوی‌تر آگوست استریندبرگ برداشت شده است.

اجرای نمایش کلید در سمناناجرای نمایش کلید در سمناناجرای نمایش کلید در سمناناجرای نمایش کلید در سمناناجرای نمایش کلید در سمناناجرای نمایش کلید در سمناناجرای نمایش کلید در سمناناجرای نمایش کلید در سمناناجرای نمایش کلید در سمناناجرای نمایش کلید در سمنان

عکاس: عابد میرمعصومی

46