اجتماعیاخبار کسب و کار

برای طلاق غیابی چه مدارکی لازم است؟

طلاق غیابی نیز مانند سایر انواع طلاق می بایست به ثبت برسد . نحوه ثبت طلاق غیابی از طریق ارائه مدارک لازم برای ثبت طلاق غیابی به دفاتر رسمی ازدواج و طلاق انجام می شود . دفترخانه مدارک لازم را به همراه هزینه ثبت طلاق غیابی طبق تعرفه قانونی اخذ کرده و طلاق غیابی را به ثبت می رساند . مجازات عدم ثبت طلاق غیابی توسط مرد  جزای نقدی و حبس تعزیری می باشد .

برای طلاق غیابی چه مدارکی لازم است؟

برای مشاوره نحوه ثبت طلاق غیابی

یکی از اصطلاحاتی که در ارتباط با طلاق وجود دارد ، طلاق گرفتن به صورت غیابی است . در این نوع طلاق ، معمولا یکی از زوجین اعم از زن یا شوهر در فرایند دعوای طلاق در دادگاه حضور نداشته و طرف مقابل ، می تواند با شرایطی اقدام به طلاق گرفتن نماید و چون حکم دادگاه به صورت غیابی صادر می شود ، به این نوع طلاق ، طلاق غیابی نیز گفته می شود .

نکته مهمی که در رابطه با طلاق غیابی وجود دارد آن است که غیابی بودن طلاق مانع از لزوم ثبت آن نخواهد شد . اما سوال این است که ثبت طلاق غیابی با توجه به عدم حضور یکی از زوجین در دادگاه و یا دفترخانه به چه صورت است ؟ علاوه بر این ، پرداختن به این سوالات که مدارک لازم و هزینه های مورد نیاز جهت ثبت طلاق غیابی چقدر است ، الزامی است .

به همین مناسبت ، در این مقاله قصد داریم به بررسی این موضوعات بپردازیم که نحوه ثبت طلاق غیابی چگونه است ، مدارک ثبت طلاق غیابی شامل چه مواردی است ، هزینه ثبت طلاق غیابی چقدر است و در نهایت اینکه مجازات عدم ثبت طلاق غیابی چیست ؟

نحوه ثبت طلاق غیابی

قبل از اینکه در مورد نحوه ثبت طلاق غیابی توضیح دهیم ، بهتر است در مورد معنا و مفهوم طلاق غیابی توضیحاتی ارائه نماییم . به طور کلی ، طلاق غیابی یکی از است که یکی از زن یا شوهر ، در حین رسیدگی به دعوای طلاق در دادگاه خانواده غایب می باشند و وکیل نیز به جای او در دادگاه حضور نیافته ، لایحه ای نیز تقدیم دادگاه نکرده و ابلاغیه دادگاه نیز به صورت ابلاغ واقعی نبوده است .

لذا زمانی که حکم دادگاه در دعوای طلاق ، به صورت حکم غیابی صادر شود ، این نوع طلاق را نیز طلاق غیابی نامگذاری می کنند که با توجه به غیابی بودن طلاق ، امکان واخواهی برای طرف مقابل وجود خواهد داشت . البته طلاق غیابی می تواند از طرف مرد باشد و یا از طرف زن ؛ اما در هر صورت طلاق غیابی نیز مانند سایر انواع طلاق می بایست به ثبت برسد تا معتبر و قانونی تلقی شده و طرفین را از اعمال مجازات عدم ثبت طلاق ، مبرا نماید .

، تنها در صورت وجود شرایطی نظیر جاری شدن صیغه طلاق غیابی، در زمان عادت ماهیانه زن یا در شرایطی که طلاق دهنده، فاقد قصد و دارای جنون است، امکان پذیر می باشد.

اما در پاسخ به این سوال که نحوه ثبت طلاق غیابی چگونه است ، باید گفت که مانند سایر انواع طلاق می بایست برای ثبت طلاق غیابی به یکی از دفاتر ازدواج و طلاق مراجعه شود و مدارک لازم و هزینه های مربوطه پرداخت شود تا سردفتر رسمی ازدواج و طلاق ، امور مربوط به ثبت طلاق در شناسنامه طرفین را انجام داده و صیغه طلاق را نیز جاری نماید .

با توجه به غیابی بودن طلاق ، ممکن است این سوال مطرح شود که آیا حضور شخصی که در فرایند طلاق در دادگاه غایب بوده است ، برای ثبت طلاق غیابی الزامی است ؟ آیا بدون مراجعه شخص غایب نیز می توان اقدام به ثبت طلاق غیابی در محضر نمود ؟ برای پاسخ به این سوال ، توضیحاتی لازم است که ذیلا مطرح می شود :

1اولا ؛ مرد هر زمان که بخواهد می تواند به دادگاه دادخواست طلاق داده و با پرداخت حق و حقوق همسر خود ، وی را مطلقه کند . لذا حضور یا عدم حضور زن در دادگاه شرط صحت طلاق نیست و طلاق غیابی از سوی مرد مانع قانونی ندارد . البته در صورتی که بوده باشد و زن در دعوای طلاق غایب بوده باشد ، می تواند به حکم دادگاه در مهلت مقرر اعتراض کند و حتی تا مرحله فرجام خواهی نیز پیش رود ؛ هر چند حکم طلاق غیابی از طرف مرد تغییری نمی کند .

در این شرایط ، مرد می تواند ظرف مهلت سه ماه گواهی عدم سازشی که از دادگاه گرفته را برای ثبت طلاق غیابی به محضر ارائه نماید . اگر زن ظرف مهلت یک هفته برای ثبت طلاق غیابی در دفترخانه حاضر نشد ، سردفتر به زوجین اخطار می کند که برای اجرای صیغه طلاق حاضر شوند . در صورت عدم حضور مجدد زوجه ، صیغه طلاق بدون حضور زن جاری می شود و مراتب توسط دفترخانه به اطلاع زن رسانده می شود .

2ثانیا ؛ زن تنها در صورتی می تواند از همسر خود به صورت غیابی طلاق بگیرد که یا وکالت در طلاق یا اصطلاحا حق طلاق داشته باشد و یا اینکه در دادگاه یکی از دلایل موجه برای طلاق را ارائه نموده باشد ؛ مثل اینکه وجود یکی از موارد عسر و حرج را برای قاضی اثبات کرده باشد .

در این صورت ، زن باید حکم طلاق را ظرف مهلت شش ماه پس از گذشت مهلت اعتراض به حکم طلاق غیابی ، به دفترخانه ازدواج و طلاق ارائه نماید . البته ممکن است باز هم مرد برای ثبت طلاق در محضر غایب باشد و بخواهد به این ترتیب جلوی ثبت طلاق غیابی از طرف زن را بگیرد . اما در این حالت نیز اگر ظرف مهلت یک هفته مرد در دفترخانه حاضر نشد ، دفترخانه ابلاغیه صادر می کند . اگر مرد اعلام عذر کند ، یک نوبت دیگر به وی مهلت داده می شود و در غیر این صورت ، طلاق غیابی زن ثبت رسمی می شود .

مدارک ثبت طلاق غیابی

در قسمت قبل به بررسی اینکه مفهوم چیست و همچنین لزوم ثبت طلاق غیابی در شناسنامه زوجین پرداخته و به بیان جزییاتی در مورد نحوه ثبت طلاق به صورت غیابی پرداخته شد ؛ اما سوال مهمی که ممکن است مطرح شود آن است که مدارک لازم برای ثبت طلاق غیابی در دفترخانه چیست و برای ثبت طلاق غیابی چه اسناد و مدارکی باید ارائه شود ؟

به طور کلی مدارک ثبت طلاق غیابی در محضر ، همان مدارک ثبت طلاق از طرف مرد یا زن و یا می باشد و در این زمینه ، تفاوتی نمی کند . لذا از جمله مهم ترین مدارک لازم برای ثبت طلاق غیابی در دفترخانه می توان به موارد زیر اشاره نمود :

مدارک هویتی زوجین اعم از شناسنامه و کارت ملی به همراه تعداد مورد نیاز فتوکپی از آنها ؛

حکم طلاق غیابی که توسط دادگاه صادر شده است ، چه به صورت گواهی عدم سازش بوده و چه به صورت حکم طلاق باشد برای ثبت طلاق غیابی در محضر الزامی است ؛

ارائه اصل سند ازدواج و یا رونوشت آن برای ثبت طلاق غیابی الزامی است و در صورت مفقود شدن سند ازدواج می توان به دفترخانه ای که عقد را ثبت کرده مراجعه نمود و رونوشت آن را دریافت کرد ؛

ارائه گواهی عدم بارداری برای زوجه یکی دیگر ازطلاق غیابی چیست؟

یکی از مفاهیم مرتبط با طلاق، طلاق گرفتن به صورت غیابی است. در این نوع طلاق، معمولاً یکی از زوجین، یعنی زن یا شوهر، در فرآیند دعوای طلاق در دادگاه حضور ندارد و طرف مقابل می‌تواند با شرایطی طلاق را درخواست کند. چون حکم دادگاه به صورت غیابی صادر می‌شود، به این نوع طلاق طلاق غیابی نیز می‌گویند.

نحوه ثبت طلاق غیابی

قبل از آنکه به توضیح نحوه ثبت طلاق غیابی بپردازیم، بهتر است مفهوم طلاق غیابی را مورد بررسی قرار دهیم. طلاق غیابی یکی از انواع طلاق است که در آن یکی از زوجین، به عنوان زن یا شوهر، در حین پروسه دعوای طلاق در دادگاه خانواده حاضر نشده و وکیل خانواده نیز به جای او در دادگاه حضور نمی‌یابد. در این نوع طلاق، لایحه‌ای تقدیم دادگاه نشده و ابلاغ دادگاه به صورت ابلاغ واقعی انجام نمی‌شود.

وقتی حکم دادگاه در دعوای طلاق به صورت حکم غیابی صادر می‌شود، این نوع طلاق به طلاق غیابی معروف است. با توجه به غیابی بودن درخواست طلاق، امکان واخواهی برای طرف مقابل وجود دارد. طلاق غیابی می‌تواند از سوی مرد یا زن درخواست شود. همچنین، همانند سایر انواع طلاق، طلاق غیابی نیز باید ثبت شود تا اعتبار داشته باشد و از اعمال مجازات عدم ثبت طلاق جلوگیری شود.

به طور کلی، نحوه ثبت طلاق غیابی مشابه دیگر انواع طلاق است. برای ثبت طلاق غیابی، باید به یکی از دفاتر ازدواج و طلاق مراجعه کرده و مدارک مورد نیاز را تسلیم کرده و هزینه‌های مربوطه را پرداخت نمود. سپس سردفتر رسمی ازدواج و طلاق، اقدام به ثبت طلاق در شناسنامه طرفین می‌نماید و مسائل مرتبط با صیغه طلاق نیز انجام می‌شود.

شرایط ابطال طلاق غیابی

عمل ابطال طلاق غیابی در پیش‌روی موارد خاص و شرایط استثنایی ایجاد می‌شود. تا زمانی که این شرایط وارد نشوند، طلاق غیابی به حالت اعتبار خود ادامه می‌دهد. شرایط و زمان‌های ممکن برای ابطال طلاق غیابی به شرح زیر می‌باشد:

جاری شدن صیغه طلاق غیابی: ابطال طلاق غیابی می‌تواند در صورتی اتفاق بیافتد که صیغه طلاق غیابی جاری شده باشد و به زن ابلاغ شده باشد. به عبارت دیگر، زمانی که تصمیم به طلاق غیابی گرفته شده و صیغه آن به طرفین ابلاغ شده باشد، اگر از ابطال خواسته شود، مراحل مشخصی برای این کار وجود دارد.

زمان عادت ماهیانه زن: اگر زن در زمان عادت ماهیانه خود طلاق غیابی اعلام کند، این اعلام به تأخیر انجام خواهد انجام و ممکن است موجب ابطال طلاق شود. این ممکن است به دلیل شناخته شدن مسائل پزشکی و فیزیولوژیکی در این زمان باشد.

حالت‌های ویژه نظیر جنون: اگر فردی که طلاق را اعلام می‌کند، در حالتی از جنون یا ناتوانی ذهنی قرار داشته باشد و قادر به درک و تصمیم‌گیری صحیح نباشد، این موضوع می‌تواند باعث ابطال طلاق غیابی شود. در این حالت، قاضی ممکن است تصمیم به ابطال طلاق بگیرد تا فرد دارای مشکل ذهنی در این مسأله تصمیم ندهد.

به عبارت دیگر، ابطال طلاق غیابی معمولاً در موارد استثنایی اتفاق می‌افتد و بر اساس شرایط و شواهد مشخصی قابل اجراست. از این رو، افراد در صورتی که شک دارند که طلاق غیابی را باید ابطال کنند، بهتر است به یک وکیل متخصص در امور خانواده مشورت کنند تا مسیر مناسب را برای این اقدام انتخاب کنند.