اجتماعی

تایید گزارش حسابرس سازمان املاک/ واریز درآمدها در حساب خزانه واحد

تایید گزارش حسابرس سازمان املاک/ واریز درآمدها در حساب خزانه واحد

اعضای شورای شهر تهران گزارش حسابرسی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بررسی و تأیید کردند.

به گزارش تیتر نیوز. اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز شورا، گزارش حسابرس برای سال‌های مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ سازمان املاک را روی میز بررسی قرار دادند.

ابوذر مختاری مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در این جلسه با بیان اینکه خوشبختانه گزارشات حسابرسی صورت گرفته ما بر اساس اعلام حسابرس؛ مطلوب بوده است، اظهار کرد: توافقات خوبی با سازمان مالیاتی برای تعیین تکلیف صورت گرفت و تخفیفات خوبی اخذ شد و دغدغه خاصی در این زمینه وجود ندارد.

وی با بیان اینکه تمام اقدامات مالی در حساب هر منطقه‌ای برای فروش و تملک ثبت می شود و در عملکرد سازمان املاک نیز وجود دارد. قاعده کلی عملکرد سازمان املاک در حالت یک اداره کل انجام می شود. تمام حساب‌های ما به نام شهرداری تهران است نه سازمان املاک و اقدام و قرارداد خاصی با تأمین اجتماعی به جز بیمه پرسنل نداریم.

وی با بیان اینکه مشکلی در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی وجود ندارد گفت: در هیچ دوره‌ای حساب های خرید و فروش در سازمان ثبت نشده است و  ما هیچ فرآیندی را تغییر ندادیم و تمام اسناد شهرداری به نام شهرداری بوده است. در هیچ دوره‌ای اتفاق خاصی نیفتاده و حساب‌ها در اداره کل مالی شهرداری ثبت شده است.

وی با بیان اینکه ۲.۵ درصد درآمد برای سازمان در فرآیند خاصی ثبت می شد گفت: با تشکیل خزانه واحد، این درآمد نیز باید به حساب خزانه واریز شود که انجام خواهد شد.

به گزارش تیتر نیوز. اعضای شورای شهر نهایتا گزارش حسابرسی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تأیید کردند.

انتهای پیام

انتشارات مقالات اجتماعی

نویسنده اجتماعی با تمرکز بر مسائل اجتماعی در کشورهای در حال توسعه و تلاش برای ارتقای زندگی اجتماعی در این مناطق.