استان ها

صدور حق ثبت‌اختراع برای تولید آمونیاک کم‌کربن

صدور حق ثبت‌اختراع برای تولید آمونیاک کم‌کربن

به گزارش خبرگزاری تیتر نیوز؛ شرکت روسی نواتک حق ثبت‌اختراع و استفاده انحصاری فناوری تولید آمونیاک کم‌کربن و آمونیاک کراکینگ را دریافت کرده است. این نوع از آمونیاک جهت تولید هیدروژن خالص بکاربرده می‌شود. فناوری جدید تولید، ضمن سازگاری بیشتر با محیط‌زیست، اجازه می‌دهد بیش از یک میلیون تُن آمونیاک کم‌کربن در سال تولید شود که در نهایت به کاهش قابل‌توجه هزینه تولید هیدروژن خالص می‌انجامد. این شرکت پیش از این نیز فناوری جدیدی در مایع‌سازی گاز ابداع کرده بود و از ابتدای سال ۲۰۲۳ حق ثبت آن را در اختیار دارد.