حوادث

متروی شیراز ۲۹ دی رایگان است

متروی شیراز ۲۹ دی رایگان است

آفتاب نیوز:

معاون حمل و نقل و حمل و نقل شهرداری شیراز اعلام کرد: نهم دی ماه که در تقویم کشور به عنوان روز هوای پاک نامگذاری شده است، خدمات متروی شهرداری شیراز در روز هوای پاک رایگان است.

ساکنان می توانند از خدمات حمل و نقل ایمن مترو برای سهولت در ترافیک، کاهش ترافیک و جلوگیری از آلودگی هوا استفاده کنند.

حرکت قطارها در روزهای غیر تعطیل از ایستگاه احسان ساعت 06:05 و از ایستگاه شهید دستغیب در ساعت 06:10 و در روزهای تعطیل ساعت 07:05 از ایستگاه احسان و ساعت 07:05 از ایستگاه شهید دستغیب حرکت می کنند. 07:00: 10:00 بعد از ظهر

آخرین حرکت قطار ساعت 22:30 و فاصله حرکت 15 دقیقه در تمام ساعات برنامه ریزی شده است.

کارگروه خبری حوادث

نویسنده حوادث با تمرکز بر جنبه‌های سیاسی و اجتماعی رویدادها هستم. توانایی بررسی تأثیر رویدادها بر سیاست‌ها و جامعه را دارم و به خوانندگان نگاهی عمیقتر به این جنبه‌ها می‌دهم.