حوادث

ویدیو/ بحران در اکوادور – تیتر نیوز

ویدئو / بحران در اکوادور

در چند روز گذشته اکوادور شاهد اعتراضات و شورش های گسترده گروه های تبهکار بوده است، شورش هایی که پس از عزم دولت برای مبارزه با جنایتکاران آغاز شد و اکنون در پی خشونت های بی سابقه ای که در روزهای اخیر اکوادور را تکان داده است، نیروهای دولتی در خیابان ها مستقر شده اند. آنها در چندین شهر کشور ایجاد شده اند. ناپدید شدن خطرناک ترین سرکرده باند اکوادور، خوزه آدولفو ماسیاس، از زندان حداکثر امنیتی این کشور و اعلام رئیس جمهور مبنی بر ایجاد زندان حداکثر امنیتی برای رهبران گروه های جنایتکار، به وخامت اوضاع این کشور منجر شد.

خبرنگار: سامی ایمانان / تدوین: علی خلیلی تهرانی

کارگروه خبری حوادث

نویسنده حوادث با تمرکز بر جنبه‌های سیاسی و اجتماعی رویدادها هستم. توانایی بررسی تأثیر رویدادها بر سیاست‌ها و جامعه را دارم و به خوانندگان نگاهی عمیقتر به این جنبه‌ها می‌دهم.