کنفرانس ملی تحول دیجیتال، بانک و بیمه با رویکرد هوش مصنوعی

وزارت اقتصاد و دارایی و مجلس شورای اسلامی برگزار می‌کنند؛

کنفرانس ملی تحول دیجیتال، بانک و بیمه با رویکرد هوش مصنوعی

وزارت اقتصاد و دارایی، کمیسیون اقتصادی مجلس، فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با همکاری چند نهاد دیگر دومین کنفرانس ملی تحول دیجیتال، بانک و بیمه با رویکرد هوش مصنوعی را شنبه نیمه دی برگزار می‌کنند.

به گزارش خبرنگار گروه پژوهش و دانش خبرگزاری علم و فناوری آنا، وقتی قطاری از ایستگاه خارج شد و به حرکت درآمد، تا ایستگاه بعد نمی‌ایستد. می‌توان به قطار در حال حرکت سنگ زد یا در مقابل آن چوب چید اما این‌ها هیچ‌کدام موجب توقف قطار نمی‌شوند، شاید تنها برای لحظاتی از سرعت و شتاب آن بکاهند. راه درست شناخت قطار و مسیر آن است تا بتوان از لجام گسیختگی آن جلوگیری کرد. بر همین سیاق می‌توان گفت که قطار هوش مصنوعی با سرعت به حرکت درآمده و با شتابی که گرفته است دیگر نمی‌توان به مقابله با آن پرداخت.

راه منطقی در چنین شرایطی شناخت پدیده به عنوان یک موقعیت است که هم در آن فرصت نهفته است و هم تهدید.

بر همین اساس وزارت اقتصاد و دارایی، کمیسیون اقتصادی مجلس، فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با همکاری چند نهاد دیگر همت به پرپایی دومین کنفرانس ملی تحول دیجیتال، بانک و بیمه با رویکرد هوش مصنوعی کرده‌اند.

دومین کنفرانس ملی تحول دیجیتال، بانک و بیمه با رویکرد هوش مصنوعی

بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب، نظام بانکی و بیمه کشور قرار است به سمت تحول دیجیتال، حکمرانی دیجیتال، آینده‏ پژوهی و استفاده از هوش مصنوعی حرکت کنند. در این همایش قرار است سرعت رشد بستر‌های دیجیتال، تغیرات بنیادی دیجیتال و پیدایش و عملکرد هوش مصنوعی در دنیا، و نقش آن در حوزه بانک و بیمه مورد بحث قرار گیرد.

مهم‌ترین محورهای همایش می‌توان

تحـول دیجیتـال و نقشـه راه نظام بـانک و بیـمه در ایــران
نقـش نظام بـانک و بیـمه در حـکمرانـی دیجیتــالی
چـابـکی نظام بـانک و بیمه کشــور در اکوسیستم دیجیتــال
آینده پژوهی نظام بانک و بیمه کشور در مواجهه با هوش مصنوعی

پژوهشگران، استادان دانشگاه و کلیه علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات تکمیلی می‌توانند به این نشانی مراجعه کنند.