استان ها

آغاز کار دبیرخانه پیوست رسانه‌ای روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی خراسان رضوی

آغاز کار دبیرخانه پیوست رسانه‌ای روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی خراسان رضوی

به گزارش تیتر نیوز از خراسان، سید ناصر نعمتی در مراسم آغاز بکار دبیرخانه پیوست رسانه‌ای در مشهد گفت: از سه ماه پیش کارگروهی برای پیوست رسانه‌ای در استانداری خراسان رضوی روی تهیه و تدوین یک سند کاری مشترک کار خود را آغاز کرد و امروز سند پیوست رسانه‌ای استان برای استفاده در روابط عمومی ها آماده شده است. وی ادامه داد: ممکن است برداشت‌های متفاوتی از پیوست رسانه‌ای رویدادها و پروژه‌های دولت در حوزه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و عمرانی وجود داشته باشد که با تهیه دستورالعمل مشترک همگرایی فکری و عملی در این زمینه ایجاد خواهد شد.
مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی تاکید کرد: این سند امروز تشریح و آموزش پیوست نگاری برای رویدادها و پروژه‌ها تا پایان سال به مدیران روابط عمومی ارائه خواهد شد تا در این حوزه کار عملی توسط آنان آغاز گردد.
نعمتی خاطر نشان کرد: پیوست رسانه‌ای به منظور پوشش خبری، اطلاع رسانی و اقناع افکار عمومی درباره اقدامات و طرح‌های مهم یک اداره‌ کل، سازمان، شرکت یا موسسه از سوی واحد روابط عمومی، طراحی، تدوین، تنظیم اجرا و ارزیابی می‌شود که شامل برنامه‌ها، طرح‌ها، فعالیت‌ها، تولید محتوا، ارائه و انتشار اطلاعات، بودجه، زمان بندی اولویت بندی هر فعالیت رسانه‌ای است.
وی اظهار کرد: در سند پیوست رسانه‌ای که توسط اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی تهیه شده است، یک دستورالعمل گام به گام برای تهیه و اجرای پیوست رسانه‌ای نگارش شده تا کلیه روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی بتوانند با یک برداشت واحد از مفهوم پیوست رسانه‌ای برای اقناع افکار عمومی برنامه اقدام طراحی کنند.
مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی گفت: این سند با رویکردی چند بعدی به رویدادهای فرهنگی اجتماعی، اقدامات اقتصادی و پروژه‌های عمرانی در پی تهیه یک برنامه برای ایجاد ادبیات روشن و شفاف در حوزه روابط عمومی بوده است و زمینه‌های متفاوت این بخش‌ها باید در مقدمه و طراحی برنامه مدنظر قرار گیرد.

۴۶