حوادث

استان فارس با ۴ زلزله لرزید/ثبت زمینلرزه ۳.۵ در «برازجان» بوشهر

استان فارس با ۴ زلزله لرزید/ثبت زمینلرزه ۳.۵ در «برازجان» بوشهر

هفته گذشته زلزله ای به بزرگی 3.2 و 3.1 ریشتر استان داراب استان فارس، دو زمین لرزه به بزرگی 3.2 و 2.6 ریشتر آج این استان و دو زمین لرزه به بزرگی 3 و 2.5 ریشتر زرآباد در استان آذربایجان غربی را لرزاند.

به گزارش تیتر نیوز، هفته گذشته دو زمین لرزه به بزرگی 3.1 و 3.2 ریشتر شهرستان داراب در استان فارس را لرزاند و زلزله ای به بزرگی 3.2 و 2.6 ریشتر در آج این استان و زلزله 3.3 ریشتری در زرآباد استان آذربایجان غربی و دو زلزله 2.5 ریشتری را لرزاند. زمین لرزه ها رخ داده است.

همچنین زمین لرزه ای به بزرگی 3.4 ریشتر در مهران مرکز استان الهام رخ داده است. جزئیات زمین لرزه های هفته گذشته به شرح زیر است:

شنبه 14 فوریه

این زمین لرزه با ابعاد 3.5×15 کیلومتر در مقیاس ریشتر در مرموری استان ایلیام رخ داده و کانون آن در 11 کیلومتری مارموری، 12 کیلومتری سراب باغ و 28 کیلومتری آبادان این استان بوده است.

زمین لرزه ای به بزرگی 2.5 ریشتر در زرآباد استان آذربایجان غربی به ثبت رسیده است.

زمین لرزه ای به بزرگی 3.6 ریشتر استان سووه مرکزی کشور را لرزاند. عمق این زمین لرزه در 9 کیلومتری زمین و کانون آن در 23 کیلومتری سیاهگرد، 30 کیلومتری تفرش و 31 کیلومتری دارک آباد است.

یکشنبه 15 فوریه

زمین لرزه ای به بزرگی 3.2 ریشتر در کنگ استان هرمزگان در عمق 23 کیلومتری زمین و مرکز آن در 41 کیلومتری کنگ، 46 کیلومتری بندرلنگ و 49 کیلومتری کوخرد این استان رخ داده است.

دوشنبه 16 فوریه

زمین لرزه ای به بزرگی 2.5 ریشتر در کلات خواج استان سمنان، 2.9 در رویدر استان هرمزگان و 2.7 ریشتر در شول آباد استان لرستان به ثبت رسیده است.

سه شنبه 17 فوریه

زمین لرزه ای به بزرگی 2.8 ریشتر در تسوج در استان آذربایجان شرقی، 2.9 در استان خوزستان و 2.6 در عجب شیر در استان آذربایجان شرقی به وقوع پیوست.

زمین لرزه ای به بزرگی 3.4 ریشتر در مهران مرکز استان الهام در فاصله 10 کیلومتری به ثبت رسیده و کانون این زمین لرزه در 20 کیلومتری مهران، 22 کیلومتری صالح آباد و 48 کیلومتری ارقز این استان بوده است. بود

چهارشنبه 18 فوریه

زمین لرزه ای به بزرگی 3.5 ریشتر در برزجان استان بوشهر در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داد و کانون آن در 18 کیلومتری برزجان، 25 کیلومتری اهرم و 28 کیلومتری کلیما بوده است.

زمین لرزه سه سطحی در زرآباد مرکز استان آذربایجان در عمق 9 کیلومتری زمین رخ داد و کانون این زمین لرزه در 9 کیلومتری زرآباد، 31 کیلومتری سیاه چشمه و 35 کیلومتری قره ضیاءالدین این استان بود. بوده است

زمین لرزه 2.6 ریشتری جیرفات استان کرمان، زلزله 2.8 ریشتری در سربشه خراسان جنوبی، زلزله 2.9 ریشتری در بوزمان استان سیستان و بلوچستان و زلزله 2.5 ریشتری در نایبند در استان خراسان جنوبی رخ داده است.

پنجشنبه 19 فوریه

زمین لرزه ای به بزرگی 3.2 ریشتر شهرستان داراب در 8 کیلومتری استان فارس را لرزاند و کانون آن در 21 کیلومتری داراب، 26 کیلومتری آج و 37 کیلومتری شهر جانیت این استان بوده است. زلزله 3.1 در عمق 20 کیلومتری از دیگر زمین لرزه های این منطقه است.

زمین لرزه ای به بزرگی 3.2 ریشتر در آج استان فارس رخ داد و کانون آن در 24 کیلومتری آج، 24 کیلومتری داراب و 34 کیلومتری ششاد استان فارس بوده است. زلزله 2.6 ریشتری از دیگر زمین لرزه های این منطقه است.

قلعه خواجه استان خوزستان با زلزله 3 ریشتری که کانون آن در 26 کیلومتری خواجه قلعه، 54 کیلومتری ایذه استان خوزستان و 45 کیلومتری چالگرد استان چهارمحال و بختیاری بوده است را لرزاند.

زلزله 2.9 ریشتری در سالند استان خوزستان، زلزله 2.5 ریشتری در شهمیرزاد استان سمنان و زلزله 2.6 ریشتری در انبار الموم استان گلستان به وقوع پیوست.

جمعه 20 فوریه

زمین لرزه ای به بزرگی 3.3 ریشتر در 8 کیلومتری شهداد استان کرمان و کانون آن در 11 کیلومتری شهداد، 24 کیلومتری سیرچ و 26 کیلومتری اندوهجرد این استان بوده است.

زمین لرزه ای به بزرگی 2.5 ریشتر در خراسان رضوی بغداد به ثبت رسیده است.

انتهای پیام

کارگروه خبری حوادث

نویسنده حوادث با تمرکز بر جنبه‌های سیاسی و اجتماعی رویدادها هستم. توانایی بررسی تأثیر رویدادها بر سیاست‌ها و جامعه را دارم و به خوانندگان نگاهی عمیقتر به این جنبه‌ها می‌دهم.