حوادث

نصب بزرگ‌ترین آب شیرین‌کن جهان در زاهدان

نصب بزرگ‌ترین آب شیرین‌کن جهان در زاهدان

آفتاب نیوز:

علی اکبر محرابیان در سفر به استان سیستان و بلوچستان ضمن بازدید از پروژه های مهم صنعت آب در این استان، تامین آب تمام مناطق استان سیستان و بلوچستان را از برنامه های مهم دولت مردمی دانست. از جانب وی گفت: استان پهناور سیستان و بلوچستان در مناطق مختلف برای شرب، کشاورزی و صنعت به آب نیاز دارد. در این راستا پروژه های قابل توجهی در این استان یا اجرا شده و یا در مراحل پایانی است.

وزیر نیرو به افتتاح سد کیهیر اشاره کرد و افزود: سد کیهیر تامین کننده آب بخشداری کنرک در جنوب سیستان و بلوچستان است و اکنون تمام روستاهای این منطقه از سد کیهیر آب می گیرند. همچنین آب از طریق سد مشک علیا به زبالی، هدوچ و سایر مناطق می رسد.

وی با بیان اینکه در سفر استانی رئیس جمهور به مرحله برداشت و افتتاح سد شهری می رسد، خاطرنشان کرد: اکنون سد بزرگ مشکی نیز به خوبی پیش می رود.

محرابیان در ادامه تامین آب پنج شهر و تعدادی از روستاهای منطقه زاهدان و سیستان را یکی از مهم ترین چالش ها برشمرد و گفت: با توجه به محدودیت هایی که برای تامین آب از طریق هارمند توسط افغانستان وجود دارد، تصمیم گرفته شد. از هارمند آب شرب سیستان و بلوچستان جدا شود.

وی افزود: بارها تاکید شده که تامین آب از طریق هرمند از طرف افغانستان حق ملت ایران است و طبق پروتکل های بین المللی باید این آب تامین شود و ما پیگیر هستیم.

وزیر نیرو توضیح داد: اکنون سه طرح بزرگ در منطقه سیستان و بلوچستان داریم که تامین آب منطقه سیستان و زاهدان، خط انتقال آب شرق به زاهدان و آبرسانی از دریا به زهادان است. شامل منطقه سیستان و استان های خراسان جنوبی و رضوی در آن ادامه خواهد داشت.

محرابیان با بیان اینکه طرح انتقال آب دریا با سرعت نسبتا خوبی در حال اجراست، گفت: این طرح نسبت به سال گذشته 12 درصد پیشرفت داشته است.

وی در این بازدید به پروژه انتقال آب شرق اشاره کرد و گفت: خوشبختانه بخش قابل توجهی از این پروژه به اتمام رسیده و به زودی آب به زاهدان می رسد.

وزیر نیرو توضیح داد: طرح آبرسانی منطقه سیستان یکی از مهم ترین طرح ها است. این طرح با حفر 120 حلقه چاه در مناطق مختلف سیستان اجرا می شود. به عبارت دیگر بزرگترین کارخانه آب شیرین کن خشک دنیا در مدت چهار تا پنج ماه پس از اجرا با سرعت بسیار خوبی در حال بهره برداری است و کار می کند.

کارگروه خبری حوادث

نویسنده حوادث با تمرکز بر جنبه‌های سیاسی و اجتماعی رویدادها هستم. توانایی بررسی تأثیر رویدادها بر سیاست‌ها و جامعه را دارم و به خوانندگان نگاهی عمیقتر به این جنبه‌ها می‌دهم.