حوادث

۲۰ سال آینده کمبود جنس مونث برای ازدواج خواهیم داشت!

۲۰ سال آینده کمبود جنس مونث برای ازدواج خواهیم داشت!

مدیر مرکز جوانان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج:

آفتاب نیوز:

زهرا رادمنش معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کهگیلوه و بویراحمد و رئیس کانون جمعیت جوانان دانشگاه بویراحمد درباره ارزیابی شاخص های جمعیتی و تولد زنده در استان کهگیلو و بویراحمد گفت: بر اساس گزارش ارائه شده. . سامانه، تعداد تولدهای زنده در 9 ماهه اول سال 1401 نسبت به 9 ماهه اول سال 1402 افزایش یافته است.

معاون بهداشت و درمان استان کوه گیلوه و رئیس مرکز جوانان دانشگاه علوم پزشکی بویار احمد افزود: در 9 ماهه سال 1401 تعداد 7983 کودک زنده به دنیا آمد که از این تعداد 4295 کودک پسر و 3688 کودک دختر بودند. 607 مورد پسر 7.6 درصد بیشتر است.

وی گفت: همچنین در 9 ماهه سال 1402 تعداد 8237 فرزند متولد شده که از این تعداد 4432 فرزند پسر و 3805 فرزند دختر بوده که 627 پسر بیشتر از دختر بوده که 3/18 درصد کل را تشکیل می دهد.

رادمنش گفت: آمار موالید در 9 ماهه سال 1402 نسبت به 9 ماهه سال گذشته افزایش یافته است که نشان می دهد تلاش ها و برنامه های آموزشی گسترده در تمامی سطوح دانشگاه به ویژه بهورزان توسط ماماها انجام شده است. و پرستاران کمک کننده بودند.

بویار احمد معاون بهداشت مرکز جوانان شهرستان کهگیلو این رقم را بسیار بیشتر از ارقام سازمان ثبت احوال کشور دانست که ناشی از علاقه برخی از خانواده هایی است که می خواهند فرزندان خود را به کشور بفرستند. او در شهرهای همجوار مانند شیراز، اصفهان و اهواز زایمان می کند و اقدامات لازم را برای اخذ شناسنامه در آنجا انجام می دهد.

رادمنش تصریح کرد: در ده سال گذشته با توجه به سیاست های قبلی کنترل جمعیت و تنظیم خانواده در این استان تعداد موالید کاهش یافته است. از معضل کاهش جمعیت در استان جلوگیری می شود، مشروط بر اینکه افزایش نرخ زاد و ولد ثابت، کند و پایدار باشد.

وی بیان کرد: بی شک نکته نگران کننده بدتر شدن تعادل جنسیتی و افزایش 6.7 درصدی جنس مذکر است و عدم وجود جنسیت زن در 20 سال آینده برای ازدواج و انتخاب مشکل ایجاد می کند. شاخص بچه دار شدن، بنابراین شیوه اصلی بچه دار شدن زنان در گروه سنی باروری (54-10) هستند و به نظر می رسد خانواده در تعیین جنسیت جنین و تمایل به داشتن فرزند پسر عمل می کند. بی اثر شد.

معاون بهداشتی کهگیلویه و رئیس کانون جوانان دانشگاه علوم پزشکی بویراحمد گفت: پیشنهاد می شود معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علت این افزایش را بررسی کند. باروری مردان در دستور کار است و مسئولان مربوطه نباید به راحتی از کنار این موضوع بگذرند.

کارگروه خبری حوادث

نویسنده حوادث با تمرکز بر جنبه‌های سیاسی و اجتماعی رویدادها هستم. توانایی بررسی تأثیر رویدادها بر سیاست‌ها و جامعه را دارم و به خوانندگان نگاهی عمیقتر به این جنبه‌ها می‌دهم.