طلاق در صورت عدم تمکین زن چگونه است؟

با خواندن صیغه عقد زن و مرد نسبت به یکدیگر وظایفی پیدا می کنند که باید به آن عمل کنند و در صورت عمل نکردن به این وظایفی که شرع و قانون بر عهده آن ها گذاشته است که اصطلاحا عدم تمکین نامیده می شود ، یک سری ضمانت اجرا برای آن ها بوجود می آید که یکی از آن ها طلاق است  . تنوع خدمات سایت تهران وکیل از مشاوره تا تهیه اسناد حقوقی ، شما را در تمام مراحل مسائل حقوقی همراهی می کند و تجربه ای راحت و مطمئن را برای شما فراهم می سازد .

طلاق در صورت عدم تمکین زن چگونه است؟

می دانیم که طلاق انواع مختلفی دارد طلاق به درخواست مرد ، طلاق به درخواست زن و طلاق توافقی ، اما طبق قانون و عرف جامعه ما طلاق از جانب مرد بدون نیاز به داشتن هیچ دلیل خاصی پذیرفته است و در صورتی که مرد تمامی حق و حقوق مالی زن را مانند مهریه، نفقه ، اجرت المثل ، نحله و شرط تقسیم دارایی مرد بپردازد می تواند بدون هیچ دلیل خاصی و اثبات آن به دادگاه خانواده همسرش را طلاق دهد . اما راهی هم وجود دارد که مرد بدون پرداخت نفقه و اجرت المثل و نحله و تقسیم کردن اموالش زنش را طلاق دهد که در این مقاله ضمن تعریف تمکین و عدم تمکین زن به توضیح طلاق به دلیل عدم تمکین زن می پردازیم .

تمکین به چه معناست ؟

بعد از خواندن صیغه عقد بین زن و شوهر ، زوجین نست به یکدیگر وظایف شرعی و قانونی پیدا می کنند که عدم رعایت این وظایف از جانب هر یک از زوجین در مقابل دیگری موجب عدم تمکین و ضمانت اجرا می شود . شاید در عرف جامعه واژه تمکین و عدم تمکین برای زن استفاده شود اما چون این وظایف شرعی و قانونی زوجین دو طرفه است و عدم رعایت آن موجب ضمانت اجرا می شود برای مرد هم کاربرد دارد .  تمکین عام برای زن به این معنا است که در مسئله خانوادگی از شوهرش اطاعت کند مثلا سکونت در محلی که شوهرش برای زندگی تهیه کرده است یا خوش رفتاری با شوهر ، رعایت نظافت خود و منزل ، گرفتن اجازه از شوهر برای خروج از منزل مگر شروط خاصی ضمن عقد ازدواج بین زوجین در این موارد برقرار باشد.

مقدمات طلاق با عدم تمکین زن

زن در مقابل مرد بایستی به وظایفی که شرعا و قانونا بعد از خواندن صیغه عقد بر عهده اش قرار گرفته عمل کند که تحت عنوان تمکین عام و خاص توضیح دادیم . حال اگر زن به وظایفی که گفتیم عمل نکند مرتکب عدم تمکین یا همان نشوز شده است . اگر زن مرتکب عدم تمکین و نشوز شده باشد ضمانت اجراهایی برای او در پی دارد که شامل موارد زیر است : مرد می تواند با اثبات عدم تمکین زن به دادگاه خانواده رسیدگی کننده به این دعوا درخواست ازدواج مجدد کند . مرد می تواند به دلیل عدم تمکین زن از پرداخت نفقه به زن خودداری کند که برای عدم پرداخت نفقه هم نشوز و عدم تمکین زن باید در دادگاه خانواده ثابت شده باشد . مرد می تواند با اثبات عدم تمکین زن از دادگاه خانواده رسیدگی کننده به این دعوا درخواست طلاق زن را بکند .

طلاق زن در صورت عدم تمکین

گفته شد اگر زن تمکین نکند عواقبی برای او در پی خواهد داشت که یکی از آن عواقب یا ضمانت اجرا ها این است که مرد می تواند با اثبات عدم تمکین زن از دادگاه رسیدگی کننده به این موضوع درخواست طلاق کند که در این صورت ملزم به پرداخت نفقه ، ، نحله و شرط تنصیف اموال مرد به زن نخواهد بود . یعنی با توجه به این که حق طلاق در قانون با مرد است و هر موقع بخواهد می تواند بدون هیچ دلیل خاصی و تنها با پرداخت تمام حق و حقوق مالی زن او را طلاق دهد اما در صورتی که مرد بتواند با داشتن دلیلی تحت عنوان عدم تمکین و با اثبات آن به دادگاه زن را طلاق دهد از پرداخت ، اجرت المثل ایام زندگی ، تنصیف اموال و دارایی های مرد و نحله معاف خواهد شد .

اثبات عدم تمکین زن توسط مرد به دادگاه کار سختی است مگر این که :خود زن در دادگاه به مواردی که باعث عدم تمکین است اقرار کند . یا این که زن از عدم تمکین خودش نسبت به شوهر عده ای را مطلع کرده باشد که آن عده در دادگاه خانواده رسیدگی کننده بر علیهش شهادت دهند . یا اینکه قاضی دادگاه با توجه به قرائن و شواهد و اظهارات طرفین در دادگاه علم به عدم تمکین از جانب زن پیدا کند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد طلاق در صورت عدم تمکین زن در کانال تلگرام حقوق خانواده عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون طلاق در صورت عدم تمکین زن پاسخ دهند .

شرایط طلاق در صورت عدم تمکین زن زمانی برای مرد فراهم می شود که بتواند مدارک لازم برای اثبات این امر را به دادگاه مربوطه ارائه دهد. تمکین در قوانین حقوقی و قضایی به دو دسته عام و خاص تقسیم می شود، تمکین عام شامل مواردی مانند اطاعت زن در مسائل خانوادگی از شوهر است که از آن جمله می توان به سکونت در در محلی که شوهر برای زندگی مشترک آماده کرده است، خوش رفتاری با شوهر، رعایت نظافت شخصی و منزل، اجازه گرفتن از شوهر برای خروج از خانه مگر در مواردی که شروط ضمن عقد خلاف این امر باشد.

مدارک لازم جهت اثبات عدم تمکین زن می تواند با توجه به شرایط متفاوت باشد. اولین روش برای اثبات عدم تمکین زن آن است که زوجه عذر موجه برای عدم تمکین از همسر نداشته باشد. به این معنا که اگر زن اصرار به عدم تمکین از مرد را داشته باشد مرد می تواند با تنظیم دادخواست الزام به تمکین و ارائه آن به دادگاه و مراجع قانونی برای اثبات عدم تمکین زوجه اقدام نماید. لازم به ذکر است که حتی اگر دادگاه حکم الزام زن به تمکین از شوهر را پس از شکایت مرد صادر کند باز هم این امر ضمانت اجرایی ندارد و کسی نمی تواند زوجه را مجبور کند که به زندگی مشترک با شوهر باز گردد و از او تمکین کند.

منتهی صدور حکم الزام به تمکین زن از شوهر این مزیت را برای مرد دارد که در صورت اثبات عدم تمکین زن برای مراجع قانونی، مرد از پرداخت نفقه به زوجه معاف  می شود و در پاره ای از موارد هم به دلیل عسر و حرج ناشی از عدم تمکین زن می تواند با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نماید. از جمله مدارک لازم برای اثبات عدم تمکین زن، تهیه استشهادیه و معرفی شاهد از طرف مرد به دادگاه است. مثلاً مرد می تواند اقوام و بستگان نزدیکی را که اطلاعات قابل استنادی در خصوص عدم تمکین زن از شوهر دارند برای ادای شهادت به دادگاه معرفی نماید.

از دیگر مدارک لازم برای اثبات عدم تمکین زن می تواند اقرار خود زن به عدم تمکین از شوهر باشد که معمولاً در پاسخ به سوالات قاضی در جلسه تمکین استنباط و ثبت می گردد. اگر زن، خانه شوهر را بدون دلیل موجه ترک نمایند مرد ابتدا باید اظهارنامه دعوت به تمکین را خطاب به زن ارسال نماید. سپس در صورتی که زن توجهی به اظهارنامه ارسال شده نکند و کما فی السابق بدون دلیل موجه بر عدم تمکین اصرار ورزد. این امکان برای مرد فراهم است که مدارک مربوط را به اظهار ضمیمه کرده و نسبت به عدم تمکین زن یا الزام به تمکین زن در مراجع قانونی اقامه دعوا کند.

راههای اثبات عدم تمکین زن

راههای اثبات عدم تمکین زن با توجه به شرایط زندگی زن و مرد می تواند متفاوت باشد، از راه های اثبات عدم تمکین زن تهیه استشهاد نامه یا در صورت اطلاع اقوام از عدم تمکین زن نسبت به مرد معرفی آنها به دادگاه به عنوان شهود است. از دیگر راه های اثبات عدم تمکین زن، اقرار خود زن به عدم تمکین از مرد در محضر دادگاه است که این امر ممکن است در طی جلسات دادگاه و پرسش و پاسخ قاضی  استنباط شود و پس از درج در پرونده قابل استناد باشد.

همچنین اگر زن عده ای از فامیل یا غریبه را از عدم تمکین خود نسبت به شوهر مطلع کرده باشد و آن حاضر شوند در دادگاه خانواده رسیدگی کننده بر علیه زن شهادت دهند شهادت آن ها می تواند دلیلی بر اثبات عدم تمکین زن از شوهر باشد. همچنین قاضی دادگاه می تواند با توجه به قرائن، و اظهارات طرفین در دادگاه، علم به عدم تمکین از جانب زن پیدا کرده و حکم صادر نمایید. لذا راههای عدم تمکین زن با توجه به شرایط متفاوت است و در صورتی که زن از مرد تمکین نکند و مرد از این شرایط ناراضی باشد بهتر است با وکلایی مشورت کند که به صورت حرفه ای در این زمینه فعالیت می کنند. سپس برای رسیدن به نتیجه مطلوب بهترین و کوتاه ترین روش برای اثبات عدم تمکین زن را در پیش گیرد.

عدم حضور در جلسه تمکین

عدم حضور در جلسه تمکین باعث ایجاد حقی برای طرفین نمی شود و رای پس از بررسی پرونده و شرایط آن به صورت غیابی صادر می شود. در این شرایط اگر رای صادره به ضرر طرفی باشد که در جلسه تمکین شرکت نکرده است. این حق برای او محفوظ است که در مدت زمان و مهلت مشخص شده نسبت ارائه و ثبت اعتراض اقدام کند. در صورت اعتراض یکی از طرفین به حکم صادر شده موضوع اعتراض مورد بررسی قرار گرفته و پس از گذشت زمان مشخص شده رای نهایی صادر می گردد. اگر زوجه در دادگاه تمکین حاضر نشود اگر زوجه در دادگاه تمکین حاضر نشود ممکن است این مسئله به ضرر او تمام شود چون اگر این غیبت و عدم حضور پس از ابلاغ قانونی و واقعی باشد در صورت عدم حضور زن، معمولاً دادگاه به ضرر او رای می دهد.