نقشه گنجی که فقط از فضا دیده می‌شود / عکس

به گزارش تیتر نیوز، آمریکای شمالی طی هفت سال گذشته دو خورشیدگرفتگی کامل را بر پهنه خود تجربه کرده است. تصاویر ماهواره‌ای NOAA از این دو رویداد که روی هم مونتاژ شده‌اند، مسیرهای متقاطع این دو گرفت کلی را با هم مقایسه می‌کنند.

نقشه گنجی که فقط از فضا دیده می‌شود / عکس

شرح عکس: تصویر سیاه‌وسفید ماهوارهGOES-16 از رد سایه ماه بر ایالات‌متحده. این تصویر ترکیبی مسیرهای گرفت کلی را در سراسر آمریکای شمالی طی خورشیدگرفتگی‌های کامل سال‌های ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) و ۲۰۲۴ (۱۴۰۳) مقایسه می‌کند. شایان ذکر است که در محل تقاطع این دو مسیر، هیچ پدیده خاصی دیده نشده است!

سال ۲۰۱۷، مسیر خورشیدگرفتگی کامل از شمال غربی به جنوب شرقی آمریکا کشیده شده بود. جالب‌تر اینکه فقط ۲۰ روز پیش، در ۸ آوریل ۲۰۲۴، خورشیدگرفتگی کامل دیگری از اقیانوس آرام به اقیانوس اطلس سفر کرد، اما این بار از جنوب غربی به شمال شرقی حرکت کرد.

به‌طور باورنکردنی، ماهواره GOES-۱۶ اداره ملی اقیانوسی و جوی (NOAA) هر دو خورشیدگرفتگی کامل را از فضا ردیابی کرد و موقعیت سایه ماه را که روی زمین افتاده بود، در فواصل ۵ تا ۱۰ دقیقه‌ای ثبت کرد. تصویر ترکیبی اخیر، این دو خورشیدگرفتگی و مسیر سایه کامل و تقریباً متضاد آن‌ها را مقایسه می‌کند.

همان‌طور که در تصویر می‌بینید، اندازه سایه ماه روی زمین در طول خورشیدگرفتگی کامل بین سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۲۴ به‌وضوح تفاوت دارد که دلیل آن، فاصله متفاوت ماه از زمین در لحظه اوج خورشیدگرفتگی است.

منبع: Live Science

۵۴۵۴