استان کرمانشاه ۶ بار لرزید

استان کرمانشاه ۶ بار لرزید

استان کرمانشاه هفته گذشته با زلزله های 2.5 و 3.8 ریشتری، الونیه و بختیاری استان چهارمحال با زلزله 4 ریشتری و زلزله اشکنان استان فارس 4.6 ریشتر را لرزاند.

به گزارش تیتر نیوز، زمین لرزه 3.8 ریشتری سومار استان کرمانشاه، زلزله 2.8 ریشتری در سرپل ذهاب استان کرمانشاه و زلزله 3.5 ریشتری در استان کرمانشاه پس از دو زمین لرزه در سطح 6 کیلومتری رخ داد.

استان های آلونی، چهارمحال و بختی با زلزله 4 ریشتر و زلزله 4.6 ریشتری در اشکنان استان فارس به وقوع پیوست. جزئیات زمین لرزه های هفته گذشته به شرح زیر است:

شنبه 22 اردیبهشت

استان های بلدجی، چهارمحال و بختیاری در تراز 2.8 و 2.7، سنخاست استان خراسان شمالی 2.8، بلد استان فارس، در سطح 2.8، استان اهل فارس، سبزوار رضوی زمین لرزه ای به بزرگی 2.8 رخ داده است. زمین لرزه ای به بزرگی 2.6 ریشتر در گندمان چهارمحال و بختیار استان خراسان رخ داده است.

زمین لرزه ای به بزرگی 4.6 ریشتر در عمق 19 کیلومتری زمین در اشکنان استان فارس و کانون آن در 12 کیلومتری اشکنان، 12 کیلومتری استان فارس و 20 کیلومتری بندر مقام استان هرمزگان بوده است زمین لرزه دیگری به بزرگی 3.5 ریشتر در عمق 11 کیلومتری این منطقه رخ داد.

استان‌های آلونی، چهارمحال و بختی را لرزاند که کانون آن در 16 کیلومتری آلونی، 20 کیلومتری گندمان در چهارمحال و بختی و 26 کیلومتری ونک در استان اصفهان ثبت شد.

یکشنبه 23 اردیبهشت

زلزله 2.5 درجه در استان دوزین گلستان، 2.8 درجه در استان هرمزگان، 2.7 درجه در العونبه استان چهارمحال و بختیاری و 2.6 و 2.7 درجه در استان جم بوشهر به ثبت رسیده است.

زمین لرزه ای به بزرگی 3.1 در مقیاس ریشتر در فاصله 9 کیلومتری قیر استان فارس رخ داد و کانون آن در 7 کیلومتری قیر، 21 کیلومتری دوز فارس و 23 کیلومتری افضیر بود.

دوشنبه 24 اردیبهشت

زلزله های 2.8 و 2.9 ریشتری در استان بوشهر جم و زلزله های 2.6 ریشتری در مچشان استان کردستان رخ داد.

سه شنبه 25 اردیبهشت

در سومار استان کرمانشاه زمین لرزه ای به بزرگی 3.8 ریشتر در عمق 13 کیلومتری زمین رخ داد و کانون آن در 33 کیلومتری سومار، 42 کیلومتری صالح آباد و 51 کیلومتری چوار استان کرمانشاه بود

زمین لرزه ای به بزرگی 2.6 ریشتر در یزدانشهر استان کرمان به وقوع پیوست. زلزله 2.8 ریشتری در سرپل ذهاب استان کرمانشاه و زلزله 2.9 ریشتری در دهرم استان فارس به وقوع پیوست.

چهارشنبه 26 اردیبهشت

زمین لرزه ای به بزرگی ۲.۵ ریشتر در گمیش تپ استان گلستان، ۲.۵ ریشتر در انبار ایلوم استان گلستان، ۲.۵ در کیانشهر استان کرمان و ۲.۵ ریشتر در یک سود استان خراسان شمالی به وقوع پیوست.

پس از دو زمین لرزه به بزرگی 2.8، 2.5 و 2.6 ریشتر در طیشی آباد استان کرمانشاه، زمین لرزه ای به بزرگی 3.5 ریشتر در عمق 6 کیلومتری زمین به وقوع پیوست و کانون این زمین لرزه ها در 13 کیلومتری و 26 کیلومتری شهر تایشی آباد بوده است مرکز این استان یک کیلومتری شاهو در این استان بود.

زمین لرزه ای به بزرگی 3.1 ریشتر در عمق 10 کیلومتری زمین در استان کرمان رخ داد و کانون آن در 25 کیلومتری رابر، 25 کیلومتری درب بهشت ​​و 35 کیلومتری لالازار بوده است

پنجشنبه 27 اردیبهشت

زلزله 2.5 ریشتری در بهاباد استان یزد و زمین لرزه 2.5 ریشتری در تعزی آباد استان کرمانشاه به وقوع پیوست.

زمین لرزه ای به بزرگی 3.1 ریشتر در 14 کیلومتری بندر خمر استان هرمزگان و کانون آن در 15 کیلومتری بندر خمر، 32 کیلومتری لافت و 60 کیلومتری رویدر بوده است.

زمین لرزه ای به بزرگی 3.6 ریشتر کنگ استان هرمزگان را لرزاند که کانون آن در 10 کیلومتری کنگ، 17 کیلومتری بندرلنگ و 51 کیلومتری جزیره تناب بود.

جمعه 28 اردیبهشت

بوشان استان بوشهر زلزله ای به بزرگی 2.8 ریشتر را تجربه کرد.

انتهای پیام