ببینید | ۳ اشتباه کشورهای عربی به روایت ظریف

ببینید | ۳ اشتباه کشورهای عربی به روایت ظریف

محمدجواد ظریف در نشست ژئوپلیتیک خلیج‌فارس در موسسه اطلاعات گفت: امروز سه انگاره و تصور اشتباه نسبت به تحولات منطقه و جهان وجود دارد که باعث شده است منطقه خاورمیانه رنگ آرامش و صلح را نبیند. امنیت خریدنی نیست. یکی از اشتباهات دولت‌های عربی حاشیه خلیج فارس که از گذشته هنوز در ذهن آن‌ها مانده این است که فکر می‌کنند امنیت خریدنی است و به همین دلیل نیز آن‌ها در جنگ تحمیلی از صدام حمایت کردند، اما صدام نه تنها به آن‌ها وفادار نبود بلکه به کویت و عربستان حمله کرد./ اطلاعات آنلاین