تمام موقوفات و بقاع متبرکه دارای برنامه و بودجه شدند

تمام موقوفات و بقاع متبرکه دارای برنامه و بودجه شدند

مدیرکل برنامه‌ریزی، نظارت و تحول سازمانی سازمان اوقاف و امور خیریه از تکمیل فرآیند بررسی برنامه و بودجه ادارات کل اوقاف و امور خیریه استان‌ها خبر داد.

به گزارش تیتر نیوز، محمد مولایی، مدیرکل برنامه‌ریزی، نظارت و تحول سازمانی سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: تهیه برنامه و بودجه برای تمام موقوفات و بقاع متبرکه از جمله شروط رسیدگی و تصویب برنامه و بودجه پیشنهادی استان‌ها اعلام شده بود، که با استقبال استان‌ها و واحدهای اجرایی مواجه و با موفقیت اجرایی شد. در فرآیند تهیه برنامه و بودجه برای موقوفات، بقاع متبرکه و استان‌ها، تدابیر ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه در روند تهیه برنامه و بودجه موقوفات و بقاع متبرکه مورد توجه و امعان نظر اعضای کمیته بودجه سازمان و مسئولان واحدهای استانی قرار داشت.

او اظهار کرد: (توجه و اهتمام جدی به موضوع تهیه برنامه و بودجه برای تمامی موقوفات و بقاع متبرکه کشور اعم از دارای فعالیت و فاقد فعالیت)، (سوق دادن اجرای نیات واقفینی که مقید به زمان و مکان نیستند، در محل بقاع متبرکه بلحاظ زیرساختهای موجود در بقاع متبرکه و قرار گرفتن آنها در کانون توجهات شیعیان (با اولویت بقاع متبرکه شاخص)، (تهیه پیوست عمرانی، فرهنگی و اجتماعی برای بودجه بقاع متبرکه و تهیه پیوست توسعه و سرمایه گذاری و اجرای نیت برای موقوفات (با اولویت موقوفات شاخص)، (توجه به ظرفیتهای بالای بقاع متبرکه و دیده شدن این ظرفیتها در بودجه پیشنهادی از قبیل ظرفیتهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی)، (هم راستایی برنامه و بودجه پیشنهادی برای موقوفات، بقاع متبرکه، ادارات اجرایی و ادارات کل استانها با شعار سال) برخی از تدابیری است که در جریان تهیه برنامه و بودجه مد نظر قرار داشته است.

مولایی گفت: فرآیند رسیدگی به برنامه و بودجه موقوفات و بقاع متبرکه و ادارات کل اوقاف و امور خیریه استانها در سال ۱۴۰۳ به همت اعضای کمیته بودجه شامل مشاور معاونت توسعه در امور برنامه ریزی و نظارت، ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان و رئیس و کارکنان اداره نظارت، گزارش عملکرد و برنامه و بودجه و همچنین معاونین مدیریت منابع و پشتیبانی استانها و کارشناسان امور مالی و کارشناسان برنامه و بودجه استانها به انجام رسید که جای تشکر و قدردانی دارد.

انتهای پیام