حضور گروه‌های مردمی در فعالیت‌های پرورشی

حضور گروه‌های مردمی در فعالیت‌های پرورشی

معاون فرهنگی ـ هنری اردوها و فضای پرورشی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه امسال هم مانند سال گذشته رهبر انقلاب فرمایشات دقیقی درباره این وزارتخانه به ویژه معاونت پرورشی داشتند گفت: توصیه‌ ویژه ایشان درباره حضور گروه‌های مردمی و جهادی در بحث فعالیت‌های پرورشی بود. برنامه داریم در این معاونت به صورت ویژه میدان را برای گروه‌های مردمی آزاد کنیم.

محمد خانی در گفت‌وگو با تیتر نیوز، با بیان اینکه توجه ویژه رهبر انقلاب به بحث معاونت پرورشی بوده گفت: ما هم وظیفه خود می‌دانیم که فرمایشات ایشان را به دیده منت بر چشم بگذاریم و به آن عمل کنیم.

وی با بیان اینکه توصیه‌های ویژه ایشان درباره حضور گروه‌های مردمی و جهادی در بحث فعالیت‌های پرورشی بود افزود: برنامه داریم که در معاونت پرورشی به صورت ویژه میدان را برای گروه‌های مردمی آزاد کنیم.

خانی با اشاره به اینکه دستورالعمل‌های خوبی نوشته شده که بر اساس آن ظرف یکی دو ماه آینده در فعالیت‌های تابستانی آن را اجرایی می‌کنیم ادامه داد: یکی از مهمترین بخش‌های دستورالعمل‌ها بحث ایجاد فرصت برای حضور گروه‌های مردمی در فعالیت پرورشی است؛ از آن جا که در آموزش و پرورش علاوه بر همکاری همکاران، در جامعه فرهنگیان، به گروه‌های فعال فرهنگی و تربیتی و گروه‌های فعال تعلیم و تربیتی نیاز داریم، امسال فرصت ویژه‌ای فراهم و زیرساخت‌ها مهیا شده است.

وی عنوان کرد: در تمام پایگاه‌های اوقات فراغت میدان را برای گروه‌های مردمی و جهادی، تشکل‌های دانش آموزی، بسیج و فعال عرصه تعلیم و تربیت و دغدغه‌مند باز خواهیم کرد.

انتهای پیام