استان ها

خانلری جانشین عضو جنجالی کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال شد

خانلری جانشین عضو جنجالی کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال شد

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، طی حکمی از سوی هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون دکتر پرهان خانلری به عنوان سرپرست دپارتمان پزشکی فدراسیون فوتبال منصوب شد.

پیش از این این سمت در اختیار فریناز فهیمی پور بود اما وی به بهانه حضور در کنگره پزشکی فیفا و به نمایدنگی از فدراسیون فوتبال کشورمان راهی آمریکا شد اما آنقدر به ایرن بازنگشت تا در پایان سال نامه قطع همکاری وی توسط رئیس فدراسیون فوتبال امضا شد.

بیشتر بخوانید

حالا با گذشت چند ماه دکتر خانلزی جانشین فهیمی پور که مشخص نشد به ایران بارگشته یا خیر شده است.