شهرداری در تصمیمات خود از علم نخبگان و تجربه گذشتگان استفاده کند

شهرداری در تصمیمات خود از علم نخبگان و تجربه گذشتگان استفاده کند

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تیتر نیوز، مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری با اشاره به آیه‌ای از سوره اسراء در خصوص نهی و عدم پیروی و متابعت از چیزی که انسان نسبت به آن علم و یقین ندارد، اظهارکرد: در تفسر المیزان در توضیح این آیه چنین آمده است؛«این آیه از پیروی و متابعت هر چیزی که بدان علم و یقین نداریم، نهی می‌کند، و چون مطلق و بدون قید و شرط است، پیروی اعتقاد غیرعلمی و همچنین عمل غیر علمی را شامل شده و معنایش چنین می‌شود: به چیزی که علم به صحت آن نداری؛ معتقد مشو و چیزی را که نمی‌دانی مگو و کاری را که علم بدان نداری انجام مده زیرا همه اینها پیروی از غیرعلم است. 

وی در این راستا افزود: پیروی نکردن از چیزی که بدان علم نداریم و همچنین پیروی از علم در حقیقت حکمی است که فطرت خود بشر آن را امضا می‌کند. انسانی که سلامت فطرت را از دست نداده و در اعتقاد خود پیرو آن چیزی است که آن را حق و واقع در خارج می‌یابد و در عملش نیز آن عملی را انجام می‌دهد که خود رد آن تشخیص داده یا از کسی آموخته، چیزی است که خود قادر بر تحصیل علم است، علم خود را پیروی می‌کند و در چیزی که خود قادر نیست از اهل خبره آن مسائل تقلید می‌کند. از اینجا نتیجه می‌گیریم که انسان سلیم الفطره در مسیر زندگی‌اش هیچوقت از پیروی علم منحرف نشده و دنبال ظن و شک هم نمی‌رود و از آنجایی که در هر اعتقاد و عملی که تحصیل علم ممکن است، پیروی از غیر علم حرام است. 

عباسی در ادامه با استناد به آیه فوق بیان کرد: تفسیر من از آیه عنوان شده این است که اگر ما در خصوص شهرسازی آگاهی نداریم، می‌توانیم به اهل فن و اهل علم مراجعه کنیم؛ اگر آن‌ها عمل ما را تأیید کردند؛ با قدرت این کار را دنبال کنیم اما اگر اقدام ما تأیید نشد؛ باید احتیاط و بازنگری کنیم. 

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا نیز با تاکید بر استفاده از علم و تجربه نخبگان متذکر شد: به خود و همه همکارانم در شورا و به ویژه شهرداری تهران را به استفاده از علم نخبگان و تجربه گذشتگان توصیه می‌کنم؛ هر جا که از این این قاعده پیروی نشده، شاهد وضعیتی همچون وضعیت امروز پارک لاله خواهیم بود. 

عباسی در پایان بر توجه ویژه به افکار عمومی و مراقبت از این مهم، تاکید کرده و گفت: اجازه ندهیم به خاطر مسائل فرعی، افکار عمومی درگیر شود. درخواست می‌شود هر تصمیمی که قرار است اتخاذ شود، به محل مناسبش برای تصمیم و اجرا منتقل شود که اگر چنین شود مطمئنا نه تنها مورد بازخواست و محاکمه قرار نمی‌گیریم، بلکه تشویق هم می‌شویم.

انتهای پیام/