فراخوان پلیس برای تعویض پلاک‌های سوخته و دارای نقص

فراخوان پلیس برای تعویض پلاک‌های سوخته و دارای نقص

رئیس مرکز تعویض پلاک پلیس راهور فراه از فراخوان پلیس برای تعویض پلاک های سوخته و غیرمجاز خبر داد.

به گزارش تیتر نیوز، خبرنگار علی محمدی درباره پلاک های تیره و سوخته گفت: در سال 1392 تعدادی پلاک صادر شد که برخی از آنها در جنس مشکل داشت و در نهایت این پلاک ها سوختند. ما در همان زمان یادداشت کردیم و این پلاک ها را رایگان تعویض کردیم. همچنین نوع این صفحات تغییر کرده است.

وی در خصوص خودروهایی که هنوز پلاک خود را تغییر نداده اند، گفت: خودروهایی که در سال 1392 پلاک خود را نصب کرده اند و این مشکل را دارند همچنان می توانند به مراکز مراجعه و درخواست تعویض پلاک خود را داشته باشند. رایگان. همچنین اگر پلاک در سال های دیگر نیز همین مشکل را داشته باشد، امکان تعویض رایگان آن وجود دارد.

رئیس مرکز شماره گذاری و تعویض پلیس راهور فراجا در خصوص پلاک هایی که عمداً توسط مالک سوخته یا غیرقانونی هستند: اگر پلاک بعد از سال 1392 نصب شده باشد و افراد به صورت عمدی آن را بسوزانند، امکان تعویض آن وجود دارد. اما این مبادله دیگر رایگان نخواهد بود.

محمدی تاکید کرد: تا پایان ماه جاری فرصت مراجعه به مراکز تعویض پلاک و تعویض پلاک های سوخته وجود دارد.

انتهای پیام