اقتصادی

اقداماتی برای مدیریت آب و خاک و مقابله با جنگل زدایی

اقداماتی برای مدیریت آب و خاک و مقابله با جنگل زدایی

رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گفت: اگر اقداماتی در زمینه مقابله با جنگل زدایی و مدیریت آب و خاک داشته باشیم می توانیم به کاهش گازهای گلخانه ای نیز کمک کنیم.

به گزارش تیتر نیوز، عطاالله ابراهیمی در هفتمین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با بیان اینکه امروزه مهمترین چالش جامعه بشری، تغییر اقلیم است، اظهار کرد: این پدیده به طور مستقیم و غیرمستقیم بر بخش کشاورزی و منابع طبیعی، حاصلخیزی خاک و بر کشاورزان اثر می گذارد. همچنین تجارت بین المللی، تجارت غذا، نیاز آبی گیاهان و وقوع آفات و بیماری های گیاهی نیز از جمله حوزه هایی است که تغییر اقلیم بر آنها اثر دارد.

وی در بخش دیگری از صحبت هایش به تولید گازهای گلخانه ای اشاره کرد و گفت: طبق مطالعات صورت گرفته در جهان نزدیک به 13.5 درصد گازهای گلخانه ای در بخش کشاورزی  و 17 درصد نیز به دلیل جنگل زدایی و تغییر کاربری ایجاد می شود.

به گفته رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری اگر اقداماتی در زمینه جنگل زدایی و مدیریت آب و خاک داشته باشیم می توانیم به کاهش گازهای گلخانه ای نیز کمک کنیم.

ابراهیمی ضمن تاکید بر اهمیت سلامت حوزه های آبخیز گفت: تحقیقات نشان می دهد عملیات آبخیزداری و فعالیت های حفاظت خاک و حفظ منابع طبیعی تاثیر زیادی بر افزایش سازگاری و تاب آوری در برابر پدیده تغییرات اقلیمی دارند.

وی در ادامه به پرداخت 16 هزار میلیارد تومان توسط  وزارت جهاد کشاورزی برای خسارت های مستقیم ناشی از پدیده خشکسالی ظرف یک سال و نیم گذشته اشاره کرد و گفت: نیاز است به جای پرداخت خسارت های مربوط به خشکسالی و تغییر اقلیم و انجام مدیریت بحران، مدیریت ریسک را جایگزین کنیم.

رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری اضافه کرد: اجرای طرح هایی در زمینه آگاهی بخشی، ظرفیت سازی، شبکه سازی، دسترسی به مدل های جدید توسعه یافته جهانی و منطقه ای کردن این مدل ها، ارزیابی و پایش ذخیره و ترسیب کربن، آموزش بهره برداران برای تاب آوری در برابر تغییر اقلیم ضروری است. همچنین توسعه کشاورزی هوشمند به تغییر اقلیم، روش های کنترل آتش سوزی در جنگل ها، مراتع و مزارع، توسعه سیستم های هشدار زودهنگام سیل و خشکسالی و توسعه کشاورزی حفاظتی برای مقابله با تغییر اقلیم و کاهش اثرات آن در بخش کشاورزی موثر است.

انتهای پیام

کارگروه تحریریه اقتصادی

سلام! من یک خبرنگار اقتصادی با تخصص در زمینه تحلیل‌های اقتصادی هستم. با استفاده از روش‌های پیشرفته تحلیل، تمام تلاشم را می‌کنم تا به شما تحلیل‌های دقیق و قابل اعتماد را ارائه دهم تا شما بتوانید در مورد مسائل اقتصادی تصمیم‌گیری کنید.