باید دانشکده‌های داروسازی ماموریت محور شوند و به سمت تولید دارو بروند

باید دانشکده‌های داروسازی ماموریت محور شوند و به سمت تولید دارو بروند

معاون آموزشی وزارت بهداشت، بر ضرورت تحول در رشته داروسازی، تغییر در کوریکلوم آموزشی، ماموریت محور شدن دانشکده‌های داروسازی و پررنگ‌تر شدن حضور دانشجویان در عرصه تاکید کرد.

به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، ابوالفضل باقری فرد، معاون آموزشی وزارت بهداشت، رشته داروسازی را از جمله رشته‌های اساسی و حیاتی در دنیا خواند و گفت: در این رشته آموزش و پژوهش به هم آمیخته است به گونه‌ای که دانشگاه‌هایی که فاقد دانشکده داروسازی هستند، از لحاظ تولید علم در رتبه پایینی قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه “در حال حاضر ۲۵ دانشکده داروسازی دولتی و ۲ دانشکده در دانشگاه آزاد، در زمینه آموزشی و پژوهشی این رشته فعال هستند” خاطر نشان کرد: متاسفانه داروسازی طی چندسال اخیر دچار رکود و سکون در حوزه آموزش شده و رغبت به حضور در این رشته در کشور تا حدودی کاهش یافته است. این مسئله نیازمند راه چاره است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، افزود: با تحول داروسازی در دنیا، این رشته در کشور نیز باید متحول شود. در سال‌های گذشته رشته داروسازی، در کنار پزشکی و دندان پزشکی جز سه رشته اصلی منتخبین کنکور بوده و گا‌ها داروسازی با دندان پزشکی رقابت می‌کرد. در سال‌های متناوب فیزیوتراپی جایگاه داروسازی را گرفت به نحوی که این رشته در جایگاه چهارم قرار گرفته است.

باقری فرد، با بیان اینکه “تمام قوانین آموزشی باید داینامیک و پویا باشند” خاطر نشان کرد: بازنگری در کوریکلوم و برنامه‌های آموزشی داروسازی، امری ضروری است و باید مد نظر قرار گیرد. در این سال‌ها تلاش کردیم اقدامات تحولی در حوزه آموزش وزارت بهداشت انجام دهیم و انتظارمان این است که تحول در رشته داروسازی رخ دهد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، تغییر در کوریکلوم را در جهت پررنگ‌تر شدن حضور دانشجویان در عرصه دانست و افزود: باید دانشکده‌های داروسازی ماموریت محور شوند و به سمت تولیدات دارویی بروند. این راه و مسیر را برای دانشجو باید باز کرد تا جذابیت داشته باشد. قدم اول در تغییرات همواره سخت است، اما باید برداشته شود. شما به عنوان افراد صاحب نظر در داروسازی، از این ظرفیت قانونی برای تحول و تغییرات اساسی در رشته استفاده کنید.

 باقری فرد، سپس رشته داروسازی را رشته‌ای وابسته به تجهیزات خواند و یادآور شد: در تلاشیم تا با اختصاص بودجه‌ای جدا از بودجه جاری دانشگاه‌ها برای بهسازی و بازسازی تجهیزات آزمایشگاه مبالغی را در اختیار دانشگاه‌ها قرار دهیم. امیدوارم این تلاش به نتیجه نهایی برسد و از طریق هیات امنای ارزی دستگاه‌های جدید برای دانشگاه‌ها خریداری شود.