ببینید | اولین واکنش علی باقری به قطعنامه پیشنهادی اروپا علیه ایران

ببینید | اولین واکنش علی باقری به قطعنامه پیشنهادی اروپا علیه ایران

علی باقری، سرپرست وزارت‌خارجه در حاشیه جلسه هیأت دولت گفت: «آژانس یک نهاد فنی است و انتظار می‌رود همه کشورها از جمله کشورهای عضو شورای حکام بر اساس رویکرد فنی آژانس برخورد کنند. رویکرد غیرسازنده برخی کشورهای عضو در زمینه استفاده از ظرفیت آژانس در مسیر سیاسی اهداف شان، قطعا به ضرر هویت آژانس و به ضرر نقش آفرینی آژانس و به ضرر نقش تخصص آژانس خواهد بود. همواره دولت های مختلف را دعوت کردیم اجازه بدهند که آژانس نقش فنی و تخصصی خود را ادامه بدهد و به خاطر شکست ها و ناکامی‌هایی که در عرصه‌های خارج از آژانس داشتند، آژانس را به محل تسویه حساب سیاسی تبدیل نکنند.» تیتر نیوز