تولد بیش از ۱۹ هزار چند قلو در کشور طی سال گذشته/ رکورداری اصفهان در چهارقلوزایی

تولد بیش از ۱۹ هزار چند قلو در کشور طی سال گذشته/ رکورداری اصفهان در چهارقلوزایی

در بررسی جزئیات چندقلوزایی در کشور در سال ۱۴۰۲ پیشتازی استان تهران در دوقلوزایی و ثبت ۲ مورد پنج قلوزایی یا بیشتر در همین استان و رکورداری اصفهان در چهارقلوزایی کشور از جمله مواردی است که مورد توجه قرار می گیرد.

به گزارش تیتر نیوز، بر اساس آمار مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال، در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۹ هزار و۴۴۳ مورد چندقلوزایی در کشور به ثبت رسیده است که در این میان در بخش دوقلوزایی، استان تهران با ۲هزارو ۷۵۸ مورد بیشترین دو قلوزایی و استان سمنان با ۹۸ مورد کمترین میزان دوقلوزایی در میان استان‌های کشور را به خود اختصاص داده‌اند؛ این در شرایطی است که در کل کشور در این سال ۱۸هزارو ۷۴۳ مورد دوقلوزایی به ثبت رسیده است.

در بخش سه قلوزایی استان تهران با ۸۷ مورد بیشترین سه قلوزایی و استان کهگیلویه و بویراحمد با ۲ مورد کمترین میزان سه قلوزایی در میان استان‌های کشور را به خود اختصاص داده‌اند این در شرایطی است که در کل کشور در این سال ۶۷۱ مورد سه قلوزایی به ثبت رسیده است.

در بخش چهار قلوزایی نیز استان اصفهان با ۴ مورد بیشترین چهار قلوزایی و ۲۳ استان آذربایجان شرقی، اردبیل، البرز، ایلام، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، رضوی و خراسان شمالی، زنجان، سمنان، فارس، قم، کردستان، کرمانشاه، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد با هیچ موردی کمترین میزان چهار قلوزایی در میان استان‌های کشور را به خود اختصاص داده‌اند، این در شرایطی است که در کل کشور در این سال ۲۰ مورد چهارقلوزایی به ثبت رسیده است. همچنین در استان تهران در همین سال ۲ مورد پنج قلوزایی یا بیشتر به ثبت رسیده است که تنها موارد موجود در کشور است.

بر اساس گزارش مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال در سال ۱۴۰۲ در بخش تک قلوزایی ۱۸هزارو ۳۶۷ مورد به ثبت رسید که در این میان استان تهران با ۱۲۵هزار و ۳۸۹ مورد بیشترین میزان تک قلوزایی و استان سمنان با ۶ هزار و ۶۹۹ مورد کمترین میزان تک قلوزایی را به خود اختصاص داده است.

همچنین بر اساس آمارهای سال ۱۴۰۲ بیشترین تعداد ولادت‌ها به میزان ۴۰۵ هزار و ۹۳۳ نوزاد مربوط به دومین فرزند بوده است.

انتهای پیام