حقوق بشر؛ اسم رمز آمریکا برای تکرار جنایات

حقوق بشر؛ اسم رمز آمریکا برای تکرار جنایات

در بحث حقوق بشر آمریکایی این موضوع به مردم جهان ثابت شده حقوق بشر به معنای تامین منافع آمریکاست، یعنی هرچه به نفع آمریکا باشد حقوق بشر نامیده می‌شود درغیراین صورت آمریکا با ادعای حمایت از حقوق بشر هر ظلم و خواسته نامشروعی را به مردم جهان تحمیل می‌کند.

به گزارش تیتر نیوز، ۶ تا ۱۲ دی ماه هفته حقوق بشر آمریکایی نامگذاری شده است تا با این عنوان بتوان گوشه‌ای از اعمال جنایتکارانه و ضد انسانی آمریکا در لفافه حقوق بشر را به تصویر کشید. کارشناس و تحلیلگر سیاست خارجی در این موضوع با ما گفتگو کرده است.

میرقاسم مومنی کارشناس و تحلیلگر سیاست خارجی و مسائل بین‌الملل در گفتگو با بصیرت تعریف خود را از آنچه کشورهای غربی به عنوان «حقوق بشر» عنوان می‌کنند، بیان داشت و گفت: با اینکه کشورهای غربی به شدت بر این موضوع تاکید می‌کنند که بسیار به حقوق بشر قائل هستند و از حقوق بشر حمایت می‌کنند، اما عملکرد آن‌ها نشان می‌دهد تعریفی که از حقوق بشر به صورت عملیاتی ارائه داده‌اند، تعریف کامل و جامعی نیست.

وی در این باره خاطر نشان کرد: این نکته باید مورد توجه قرار بگیرد که متاسفانه در تمام دنیا تعریف جامع و کاملی از حقوق بشر وجود ندارد چرا که هر کشور و حاکمیتی به زعم خود حقوق بشر را تعریف می‌کند، بنابراین می‌توان گفت حقوق بشر نیز مثل قانون شده که هر کشوری آنچه می‌پسندد را قانون عنوان می‌کند، ضمن اینکه مشخص نیست آن قانون هم به درستی اجرا شود.

میرقاسم مومنی کارشناس و تحلیلگر سیاست خارجی و مسائل بین‌الملل یادآور شد: در بحث حقوق بشر آمریکایی این موضوع به مردم جهان ثابت شده حقوق بشر به معنای تامین منافع آمریکاست، یعنی هر چه به نفع آمریکا باشد حقوق بشر نامیده می‌شود در غیر این صورت آمریکا با ادعای حمایت از حقوق بشر هر ظلم و هر خواسته نامشروعی را به مردم جهان تحمیل می‌کند.

میرقاسم مومنی به چند نمونه از حقوق بشر آمریکایی اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال، حقوق بشر در افغانستان؛ عراق، فلسطین، یمن و سوریه مدل دیگری اجرا می‌شود. آمریکا حقوق بشر در این کشورها را ابزاری برای تامین منافع خود و اسرائیل کرده است به این خاطر شاهد تحمیل خواسته‌های نامشروع آمریکا به بسیاری از کشورهای دنیا هستیم.

کارشناس و تحلیلگر سیاست خارجی یادآور شد: آمریکا به عراق حمله می‌کرد. نیروهای آمریکایی جان و مال مردم عراق را ضایع و تهدید کردند. حمله به سوریه، حمایت از گروه‌های تروریستی و به شهادت رساندن سرداران رشید اسلام مثل شهید قاسم سلیمانی همه و همه نمونه‌های روشنی از اجرای حقوق بشر به سبک آمریکایی است.

وی در این باره بیان داشت: آن‌ها سرداران مردم مسلمان را به شهادت می‌رسانند. زنان و کودکان بیگناه را با توجیه حمایت از حقوق بشر و ایجاد ازای و برابری به خاک و خون می‌کشند.

میرقاسم مومنی کارشناس و تحلیلگر سیاست خارجی یادآور شد: در این موضوع شکی نیست که حقوق بشر آمریکایی بهانه‌ای حقوقی، عرفی و تبلیغاتی برای انجام کارهای کثیف آمریکا علیه ملت‌های مظلوم است. آمریکا فعالیت‌های ضد حقوق بشری و ظالمانه خود را با پیشوند و پسوند حقوق بشر به دنیا تحمیل می‌کند و برای کارهای خود نیز در مجامع بین‌المللی با عنوان حمایت از حقوق بشر توجیه تراشی می‌کند.

کارشناس و تحلیلگر سیاست خارجی و امور بین‌الملل در خصوص حقوق بشر به سبک آمریکایی معتقد است: حقوق بشر آمریکایی نوعی جنایت، آدمکشی، تکرار و تداوم و اصرار بر ایجاد خفقان و سرکوب در جوامع مختلف است.

وی افزود: آمریکا با پوشش حمایت از حقوق بشر در واقع ضد انسانی عمل می‌کند و به خاطر تامین منافع خود، مصالح مردم کشورهای مختلف دنیا را به بازی گرفته است.

وی یادآور شد: اینکه هر کسی بخصوص قدرتمندان عالم تعریفی از حقوق بشر دارند خوب نیست. همین بی برنامگی و تعاریف مختلف از حقوق بشر است که راه را برای کودک‌کشی در غزه و تحمیل خواسته‌های ضد انسانی به مردم کشورهای مختلف باز کرده است.

وی افزود: به دلیل فقدان تعریف روشنی از حقوق بشر است که آمریکا دانشمندان هسته‌ای ما را برای حمایت از اسرائیل به وسیله پشتیبانی از اسرائیل ترور می‌کند یا در یمن و غزه کودکان را با قحطی می‌کشد.

وی در پایان گفتگو خاطر نشان کرد: مساله حائز اهمیت این است که تداوم و تکرار جنایت‌های آمریکا در جهان آن هم با اسم و عنوان حمایت از حقوق بشر، این عنوان را لوث کرده است. به بیان دیگر می‌توان گفت حقوق بشر اسم رمز آمریکایی است برای تکرار جنایات در گوشه گوشه دنیا.

انتهای پیام