شرور قمه‌کش در جنوب تهران دستگیر شد

شرور قمه‌کش در جنوب تهران دستگیر شد

شرور که چندین بار با چاقو تهدید به وحشت کرده بود، دستگیر شد.

به گزارش تیتر نیوز، پس از قدرت نمایی دزدی در تهران در یکی از محله های تهران، ماموران ستاد سوم نیروی انتظامی تهران تصمیم گرفتند با این موضوع باعث ترس مردم شوند و از محل پیش از ورود فرار کنند.

با دریافت این اطلاعات، بررسی موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت و تحقیقات پلیسی نشان داد که متهم چندین بار از سلاح سرد استفاده کرده و قبل از رسیدن پلیس به سرعت محل را ترک کرده است. در ادامه محل اختفای این فرد توسط ماموران شناسایی شد.

با کشف مخفیگاه و مخفیگاه این فرد، تردد متهمان مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با هماهنگی مقام قضائی، این فرد در منزلی در منطقه سیره آذری تهران دستگیر و به پلیس آگاهی تحویل داده شد. مرکز فرماندهی. ماموران همچنین در بازرسی از مخفیگاه متهم، دو قبضه و نیم قبضه کلت کمری، پنج قبضه چاقو، قطره اشک و یک سیم از مخفیگاه متهم کشف کردند.

متهم پس از انتقال به مقر انتظامی به منظور ایجاد رعب و وحشت و قدرت نمایی به جرم خود اعتراف کرد.

پایان پایان