شوهرم یک ماه بعد از عقد رهایم کرد

شوهرم یک ماه بعد از عقد رهایم کرد

آفتاب نیوز:

ستاره از همسرش جدا شده است. او می گوید از همسرش اطلاعی ندارد و این مرد مدت هاست که او را ترک کرده است. این زن در فضای مجازی از زندگی خود برای ایمان می گوید.

چند وقت پیش همسرت بودی؟

من خیلی وقته با شوهرم زندگی نکردم. او مدت زیادی از من دور شده است.

چرا اینقدر از هم جدا شدی؟

شوهرم بعد از ازدواج برای کار به دبی رفت. قرار بود دو سال آنجا بماند و برگردد اما دیگر برنگشت.

چند وقته میشناسیش؟

شوهرم پسر عموی پدرم بود. بعد از سربازی از من خواستگاری کرد. من قبول کردم، اما فکر نمی کردم زندگی ما اینگونه باشد.

* چرا رفتی؟

مدت زیادی است که با من تماس تلفنی نداشته است.

آیا می دانید چرا این کار را می کنند؟
از
نمی دانستم تا اینکه متوجه شدم او با زن دیگری رابطه دارد.

آیا می دانید این زن کیست؟
از
من می دانم که او یک زن دبی است، اما نمی دانم کیست.

* همسرتان در عمل است، می خواهید چه کار کنید؟

مادرش در جریان است. به او اطلاع دادم.

میخوای جدا بشی؟ آیا این بدان معناست که شما سعی در زندگی مشترک ندارید؟

بعد از یک ماه ازدواج از شوهرم جدا شدم. او هیچ لطفی به من نمی کند. ما هیچ تماسی نداریم، حتی تلفنی هم صحبت نمی کنیم.

خودت کار میکنی؟

من در یک کافه کار می کنم. بعد از ازدواج می خواستیم با هم به دبی برویم و در آنجا کافه باز کنیم. شوهرم به من قول داده بود که من را هم بیاورد، اما او رفت و دیگر برنگشت.

پدرت با این جدایی موافق است؟

نه می گوید نباید این کار را بکنی و خیلی عصبانی است، اما من تصمیمم را گرفته ام.