مجازات قصاص برای مردی که همسرش را از پنجره پرت کرد و کشت

مجازات قصاص برای مردی که همسرش را از پنجره پرت کرد و کشت

آفتاب نیوز:

در دادگاه کیفری یک تهران مردی که همسرش را با عصبانیت کشته بود محاکمه و محکوم شد.

به گزارش ادمد آنلاین، متهمی که قصد کشتن همسرش را داشت نمی دانست دوربین های مداربسته همه چیز را ضبط کرده اند.

یک سال پیش به پلیس اطلاع دادند که زنی به نام مونا از پنجره پرت شده و در دم جان باخته است.

وقتی مأموران رسیدند، مونا را مرده دیدند. او در خیابان دراز کشیده بود. میشم شوهر مونا به ماموران گفت که همسرش خودکشی کرده است. گفت: همسرم افسرده بود. وقتی به آشپزخانه رفت و خودش را پایین آورد متوجه نشدم.

تحقیقات پلیسی نشان داد که مونا و همسرش مدت ها با هم اختلاف داشتند. اما شوهر مونا به قتل متهم نشده و مدعی است که مونا خودکشی کرده است. میثم گفت: همسرم با من اختلافی نداشت. او افسرده بود و به دلیل افسردگی دست به خودکشی زد. شب قبل از حادثه در خانه مهمان داشتیم و شب خوبی داشتیم. البته مونا امروز صبح حالش بد بود. گفتم بریم دکتر. قبول نکرد و بعد خندید و پایین آمد.

وقتی مأموران دوربین های مداربسته خانه یکی از همسایه های روبروی خیابان را بررسی کردند، متوجه شدند مونا را از پنجره آشپزخانه پرت کرده اند و هفت دقیقه طول کشیده تا شوهرش از خیابان پایین بیاید. بدین ترتیب میشم توسط ماموران دستگیر و برای وی کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.

در این جلسه ابتدا اتهامات متهم قرائت شد و سپس اولیای دم از میشم خواستند قصاص کند اما پدر میشم به عنوان سرپرست نوه هایش اعلام بخشش کرد.

وقتی نوبت به شاکی رسید، گفت: من و همسرم با هم اختلاف داشتیم. آخرین بار که به مشکل خوردیم. مونا جلوی پنجره آشپزخانه ایستاده بود و می خواستم او را بترسانم. بنابراین من او را ترساندم، اما او ناگهان به زمین افتاد و مرد. من قصد کشتن همسرم را نداشتم و اکنون پشیمانم.

پس از اظهارات میشم و وکیل مدافع وی، قضات سردرگم شدند و متهم را به رد مال به اولیای دم محکوم کردند.