۸ میلیون خانوار تحت پوشش فیبر نوری قرار گرفته‌اند

۸ میلیون خانوار تحت پوشش فیبر نوری قرار گرفته‌اند

وزیر ارتباطات گفت: در حوزه اینترنت ثابت سالها جزو آخرین کشورها بودیم و در این راستا پروژه فیبر نوری به عنوان بزرگ ترین پروژه ارتباطی کشور را شروع کردیم و با تمام سختی‌ها و در ابتدای راه در ۶۰۰ شهر با شهرداری‌ها تفاهم کردیم و اکنون کار در ۱۵۰ شهر تمام شده است و حدود ۸ میلیون خانوار تحت پوشش قرار گرفته‌اند.

به گزارش تیتر نیوز، عیسی زارع پور – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشستی مشترک با سخنگوی دولت و رییس سازمان اداری استخدامی کشور اظهار کرد: تشکر می‌کنم که این فرصت فراهم شد تا بخشی از دستاوردها را اعلام کنیم و نام آن را گزارش ۱۰۰۰ روز خدمت گذاشتیم. همچنین ظرف یکی دو هفته آینده کتابچه‌ای از خلاصه اقدامات انجام شده در این دولت ارایه خواهد شد.

وی افزود: یکی از اقدامات جدی انجام شده توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور، سرعت و کیفیت اینترنت است و کارهای بزرگی شروع و تمام شده است. در این دوره در لایه‌های مختلف شبکه‌های ارتباطی سرمایه گذاری شده است اما در بعضی از حوزه‌ها عقب ماندگی‌هایی وجود داشت.

زارع پور گفت: در حوزه اینترنت ثابت سالها جزو آخرین کشورها بودیم و در این زمینه بزرگ‌ترین پروژه ارتباطی کشور که طرح فیبر نوری است را شروع کردیم و با تمام سختی‌ها در ابتدای راه در ۶۰۰ شهر با شهرداری‌ها تفاهم کردیم و کار در ۱۵۰ شهر تمام شده است. در قدم اول فیبر را به نزدیک خانه ها بردیم و در مرحله بعد پوشش یا همان اتصال فراهم شد و تا کنون پوشش ۸ میلیون خانوار فراهم شده است.
 

ادامه دارد