روز سد و نیروگاه برق‌آبی در تقویم کشور ثبت شد

روز سد و نیروگاه برق‌آبی در تقویم کشور ثبت شد

با پیگیری شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، روز هجدهم آذر ماه به‌عنوان «روز سد و نیروگاه برق‌آبی» در تقویم رسمی کشور ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، با توجه به بازدید مقام معظم رهبری در روز هجدهم آذر سال ۱۳۸۳ از کارگاه طرح سد و نیروگاه کرخه، این روز از سوی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به‌عنوان روز ملی سد و نیروگاه برق‌آبی به شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی پیشنهاد شد.

بر اساس گزارش وزارت نیرو، پس از آن مدارک لازم در خصوص اهمیت و نقش استراتژیک این صنعت، تدوین و جلسه‌های مرتبط تشریح و تبیین شد، در نهایت با پیگیری انجام شده، این پیشنهاد در آخرین جلسه شورای فرهنگ عمومی کشور تصویب و روز هجدهم آذرماه به‌عنوان «روز سد و نیروگاه برق‌آبی» در تقویم کشور به ثبت رسید.