پرداخت مشروط پاداش تشویقی به مسافران پارالمپیک – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

پرداخت مشروط پاداش تشویقی به مسافران پارالمپیک - خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین، در جریان گردهمایی اعضای کاروان اعزامی به بازی های پارالمپیک، غفور کارگری توضیحی در مورد پاداش ورزشکاران در ابن بازی تا داد.

وی با تاکید بر اینکه پاداش مدال آوری ورزشکاران هر رقمی که باشد به صورت کامل پرداخت می شود، گفت: علاوه بر پاداش مدال آوری، پاداش تشویقی هم به ورزشکاران پرداخت می شود، این پرداختی با توجه به عملکرد ورزشکار در زمینه های مختلف مانند فرهنگی و معادل ٢٥ پاداش تعیین شده است.

رییس کمیته ملی پارالمپیک تصریح کرد: در مورد سایر اعضای کاروان مانند هانگژو، پرداخت ٧٠ درصد پاداش قطعی است و ٣٠ درصد دیگر متناسب با عملکردشان پرداخت می شود.