مدل جدید سنگ آنتیک پشت تلویزیون

  • عمومیسنگ آنتیک دیوار پشت تلویزیون را چگونه طراحی کنیم

    سنگ آنتیک دیوار پشت تلویزیون را چگونه طراحی کنیم

    طرح های قدیمی دیوار پشت تلویزیزون با سنگ: 1. از سنگ آنتیک استفاده نکنید: باید بدانید سنگ آنتیک زمانی یک متریال محبوب برای دیوار تلویزیون به حساب می آمد، ولی در حال حاضر دیگر قدیمی شده است. 2. دیوار تلویزیون را با سنگ های ریز شلوغ نکنید: سنگ های ریز از جمله سنگ های آنتیک، پشت تلویزیون را با طرح ها و خطوط خود بیش از حد شلوغ می کنند. یادتان باشد که طرح شلوغ دیوار پشت تلویزیون، هنگام تماشای آن حواستان را پرت می کند و این ویژگی، از نظر اصول دکوراسیون به هیچ عنوان خوب نیست. طرح های جدید دکور دیوار پشت تلویزیون با سنگ: 1. از طرح سنگ مرمر استفاده کنید: سنگ مرمر این سال ها یکی…